Regeringen överlämnar vårbudget

Den 10 april tog riksdagen emot vårpropositionen och förslagen i vårändringsbudgeten från regeringen. Förslagen bygger på överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson la under onsdagen fram förslagen till vårbudgeten. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Vi vill skapa förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt, säger finansminister Magdalena Andersson, i ett pressmeddelande.

I vårändringsbudgeten föreslås nya reformer för 4,5 miljarder kronor under följande teman: ”Fler ska komma i arbete”, ”Hela landet ska växa”, ”Sverige ska bli ett fossilfritt världsland” och ”Välfärden ska stärkas”. Nedan följer några ändringar som påverkar de gröna näringarna: 

Fler ska komma i arbete:

Regeringen föreslår en förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda till 24 månader i följd. Läs mer här.

Hela landet ska växa:

Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder. Förslaget är som Jordbruksaktuellt tidigare rapporterat om att regeringen utökar torkstödet med 350 miljoner kronor.

Läs mer här: Mer pengar efter torkan.

Stärkt bredbandsutbyggnad i hela landet:

Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s senast 2020. Därför avsätter regeringen 100 miljoner extra i år. Utöver det avsätts 100 miljoner till ändamålet kopplade till landsbygdspropositionen.

Utvecklad exportstrategi:

Regeringen vill fortsätta att utveckla den nuvarande strategin och avsätta 65 miljoner extra under 2019 till export- och investeringsfrämjande åtgärder. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kommet att vara i fokus.

Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland:

När det kommer till miljö och klimatområdet, satsar regeringen starkt med cirka två miljarder. Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att efter det uppnå negativa utsläpp. För att detta ska bli möjligt krävs stora investeringar på teknik. Regeringen vill därför att Klimatklivet och ”ladda hemma-stödet” förstärks med 750 miljoner kronor, vilket blir totalt 1,5 miljarder under 2019.

– Nu bygger vi det hållbara samhället och då behöver Sverige ställa om till fossilfrihet. Klimatklivet har möjliggjort stora utsläppsminskningar och en stärkt laddinfrastruktur i hela landet. Nu tillför vi medel så att fler kan söka stöd och påbörja sin klimatomställning, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, i ett pressmeddelande.

Skog vatten och sol:

I budgeten satsar man även pengar på att skydda värdefulla skogar och marina områden. Till exempel föreslås 120 miljoner kronor gå till insatser mot övergödning, genom bland annat lokala vattenvårdsåtgärder, LOVA.

Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor för att kunna ersätta markägare som har en stor andel nyckelbiotoper.

Läs mer här: Ökat stöd till markägare i vårändringsbudgeten

Regeringen avsätter 300 miljoner kronor i investeringsstöd till solceller. Vilket innebär en nivå på 736 miljoner kronor som får direkt stöd till solcellsutbyggnad. Läs mer här. 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste