Importen av jordbruksvaror fortsätter öka mer än exporten

Den svenska exporten av jordbruksvaror  och livsmedel ökar. Men samtidigt fortsätter importen att öka snabbare, så att handelsunderskottet växer. Sommarens torka har varit klart bidragande till att förstärka den långsiktiga trenden.

 

Handeln med livsmedel och jordbruksprodukter fortsätter att öka. Den svenska importen, som är dubbelt så stor som exporten, växer med ökad import av blanda annat drycker och mejeriprodukter. Exporten ökar också men dämpas av sommarens värme och torka som bland annat förändrat det svenska handelsöverskottet på spannmål till ett underskott. Foto: Mostphotos.com


Importen av jordbruksvaror och livsmedel uppgick 2018 till 109 miljarder kronor, en ökning med 6,7 miljarder kronor eller 7 procent jämfört med 2017. Exporten uppgick till 49 miljarder kronor vilket är en ökning med 1,4 miljarder kronor eller 3 procent. Siffrorna exkluderar fisk då handeln med fisk,   i huvudsak utgörs av vidareexport av lax från Norge.

Handelsunderskottet för livsmedel ökade till närmare 66 miljarder kronor 2018 på grund av att den värdemässiga importen ökade mer än den värdemässiga exporten. Om fisk exkluderas uppgick handelsunderskottet till drygt 60 miljarder kronor. 

Export: ökat värde, minskad volym

Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2018 till närmare 92 miljarder kronor. Jämfört med 2017 är det en värdeökning med ungefär 7 miljarder kronor eller strax över 10 procent. 

Exportvolymen 2017 minskade med närmare 10 procent. Det totala värdeinnehållet (kr/kg) ökade i genomsnitt med 23 procent. Den svenska kronans försvagning ligger givetvis bakom en stor del av värdeökningen.

Om exporten av fisk exkluderas från övriga jordbruksvaror och livsmedel ökade exporten med 1,4 miljarder kronor eller 3 procent mellan 2017 och 2018 .

De produktgrupper vars exportvärde ökade mest var drycker, tobak, kaffe och kött.

En minskad export noteras för spannmål med närmare 0,5 miljarder kronor, som en följd av sommarens torka.

Import: Ökat värde, ökad volym

Den svenska importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2018 till närmare 158 miljarder kronor. Jämfört med 2017 är det en värdeökning med ca 13 miljarder kronor eller 9 procent. 

Importvolymen 2018 ökade med 7 procent. Det totala värdeinnehållet (kr/kg) har i genomsnitt ökat med 2 procent. 

Om importen av fisk exkluderas från övriga jordbruksvaror och livsmedel ökade importen med 6,6 miljarder kronor eller 6 procent mellan 2017 och 2018. De produktgrupper vars importvärde ökade mest var drycker, spannmål, frukt och grönt samt mjölk och mejeriprodukter.

Underskott för spannmål

Studeras enskilda produktgrupper är det bara för tobak och diverse livsmedel som Sverige har ett positivt handelsnetto. För spannmål, där Sverige brukar vara en netto­exportör, sjönk handelsnettot under 2018 till -1,2 miljarder kronor. 2017 var handelsnettot för spannmål + 701 miljoner kronor.

Underskottet i handelsnettot är störst för produktgrupperna frukt och grönsaker, kött, fisk, mjölk och mejeriprodukter samt kaffe, te, kakao. För frukt och grönt sjönk handelsnettot med 1,3 miljarder kronor, mejeriprodukter försämrades med 890 miljoner medan kött förbättrades med 57 miljoner kronor.

Mest handel med grannarna

De viktigaste marknaderna 2018 för export av jordbruksvaror och livsmedel (exklusive fisk) var Norge, Danmark, Finland, Tyskland och USA som står för över 60 procent av den totala värdeexporten. Exporten till:

  • Norge ökade med 4 procent främst beroende på ökningar av tobak och djurfoder.
  • Danmark ökade med 5 procent främst beroende på ökningar av drycker samt mejeri och kött.
  • Finland ökade med 6 procent främst beroende på ökningar av drycker.
  • Tyskland minskade med 3 procent främst beroende på minskningar av oljeväxtfrön, frukt och grönt, mejeri och kött.
  • USA ökade med 3 procent vilket främst beror på att värdet av produktgruppen tobak ökade med 95 miljoner kronor och drycker (vodka)  med 80 miljoner kronor.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste