”Ingen quickfix”

2007 införde branschorganisationen Svensk Fågel kontrollprogrammet för vingskador för att vid ökade fall snabbt kunna lösa problemen och hitta den felade länken. Nu är man med och hjälper till på Guldfågeln. 

 

Sedan 2007 har det funnits ett kontrollprogram kring vingsskador, för att snabbt kunna spåra och rätta till om det uppstår problem i kedjan. 
Foto: Svensk Fågel


I slutet av mars lyfte SVT att ökade vingskador hade påträffats på Guldfågelns slakteri på Öland. 

– I början av förra året noterade företaget att de hade en höjning av vingskador. Det ligger inom ramen för vårt övervakningsprogram att fånga upp i fall det förekommer några problem och i så fall vidta åtgärder, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel. 

Enligt henne jobbar Guldfågeln på med projektet ”Projekt-vingskador” sedan förra året för att ta reda på vad de ökade ving­skadorna beror på. Svensk Fågels expert Anna Silvera är med och bistår med expertkunskaper, då hon doktorerat inom djurvälfärd och etologi. 

Hållbarhetsfrågan är viktig för branschorganisationen Svensk Fågel. Då handlar det inte bara om klimat- och miljöfaktorer, utan även hälsa och säkerhet, menar vd Maria Donis.
 Foto: Svensk Fågel

Vad har man kommit fram till i projektet?

– Det finns ingen quickfix och det är ganska komplicerat. Men man har kunnat utesluta vissa faktorer, men man behöver titta vidare i hela processen för att se vad som kan ha varit orsaken till höjningen. Det man kan se är att det inte är kopplat till någon specifik lastarpersonal eller uppfödare, säger Maria och fortsätter:

– Man kan inte åtgärda alla delar i hela processen på en gång, för då vet man inte vad man har gjort för att justera. Därför måste man göra det här systematiskt i ett ganska komplicerat förfarande. Från att man lastar in djuren, till är behållarna okej, är det något med plockarmaskinen eller något annat som påverkar, till exempel underlaget när man lastar eller att bedövningsstyrkan är väldigt hög. Man testar även olika hastigheter, ljusnivån med mera. Det är ganska mycket som måste kollas för att hitta orsaken. 

Hur stort är problemet med vingskador överlag i dag?

– Det kan självklart förekomma och det var därför som vi införde övervakningsprogrammet 2007 för att just ha ett verktyg att fånga upp när man ser att det sker en förändring och att det går åt fel håll. Det viktiga när man ser att det är ett problem, är att man åtgärdar det. Ibland kan det vara enkelt och ibland, som i det här fallet, är det mer komplicerat och då får man ha ett större projekt för att hitta orsaken. 

Vad gör man för att minska problemen?

– Beroende på var källan till problemet är lägger man in åtgärder. Det kan även handla om flera faktorer som samverkar till exempel. kan det handla om utbildning, rätt ljusnivåer eller underlaget vid lastning. Det är många faktorer som påverkar. Skador kan också ske i samband med att man bedövar djuren, vilket i sig inte är ett djurskyddsproblem men blir en del svinn. Det är så många moment i flödet så det är inte lätt att säga exakt var problemet är.  

– På samma sätt som vi mäter fothälsan för att fånga upp problem, så mäter vi vingskador. Vi hanterar mer än 100 miljoner djur, det låter jättemycket. Men om vi tittar på en EU-nivå så är det inte så mycket. Vingskador i Sverige ligger på promillenivå, oavsett om man lastar med maskin eller för hand, vilket är väldigt låga nivåer. Men ja, det kan förekomma skador och därför har vi ett program för att fånga upp det. Med bra teknik, utbildning och hantering jobbar vi för en nollvision. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste