Minskat jordbruksstöd - om Sverige får bestämma

Sverige är ett av de länder i EU som vill minska utbetalningar av jordbruksstöd till Europas lantbrukare. På sikt vill man även helt fasa ut direktstödet.

Varje år tilldelas Sverige ungefär 10 miljoner kronor i jordbruksstöd från EU, viket fördelas på ungefär 60 000 lantbrukare. Men i förhandlingarna om EU:s nästa budget vill Sverige att mindre pengar ska gå till jordbruket. Foto: Mostphotos

Från Sveriges sida vill man se ett mer marknadsorienterat jordbruk med fler riktade insatser, och man vill att de arealbaserade direktstöden ska tas bort.

– Stödet ska inte driva produktion. Finns det intressant produktion ska du producera, annars ska du dra ner eller inte odla alls, säger Annika Svantesson från Regeringskansliet, till SVT.

Viktig del av inkomsten

Jordbruksstöden är en stor del av många lantbrukares inkomst, och kan vara helt avgörande för att produktionen ska kunna hållas igång.

– De höga krav som vi har på livsmedelsproduktion i Sverige ger konkurrensnackdelar gentemot andra länder i världen. Då är det rimligt att vi får kompensation, säger Johan Ocklind, vd på Vadsbo Mjölk, till SVT.

– Om stödet minskar enligt förslaget kommer vi förmodligen att tvingas avveckla verksamheten, förutsatt att inte priserna höjs i motsvarande mån. Lantbruket i Sverige har mycket låga vinstmarginaler även inräknat EU-stöden, säger en annan anonym lantbrukare till SVT.

Påverkar många

Enligt LRF:s näringspolitiska expert Lars-Erik Lundqvist kommer minskade stödutbetalningar ha stor påverkan på många lantbrukares ekonomi, och menar att en sänkning därför inte får komma för snabbt. Enligt honom är jordbruksstödet extra viktigt vid tuffa förhållanden, exempelvis som vid förra sommarens torka.

– Alla önskar att man fick mer betalt och var mindre beroende av jordbruksstöden men handeln är fri och det är svårt att isolera ett land som Sverige med en mer positiv prisutveckling, säger Lars-Erik Lundqvist, näringspolitisk expert på LRF.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 16 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste