Mer plats åt länsstyrelsen för likartade djurskyddskontroller

Länsstyrelserna får ytterligare två platser i myndigheternas gemensamma råd för djurskyddskontroll med syftet att göra djurskyddskontroller mer likartade mellan olika län. I rådet finns även representanter från Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Länsstyrelsen får två ytterligare platser i rådet för djurskyddskontroll, detta för att göra arbetet mer likartat mellan olika län. Foto: Sofie Logardt

Rådets huvudsakliga uppgifter är att arbeta för att djurskyddskontroller ska bli mer rättssäkra, likvärdiga och effektiva. Rådet ska även samordna strategiska frågor gällande djurskyddskontroller, och identifiera områden där samsyn och samverkan inom kontrollen brister.

Tidsåtgång och resurser

Under 2018 utfördes ungefär 10 400 djurskyddskontroller i Sverige. Det är cirka 440 färre kontroller än föregående år och 510 färre än 2016, detta trots att antalet årsarbetskrafter under samma period har ökat med 17 stycken och tidsåtgången för kontroller varierar mycket mellan olika län.

– Det är en oroande utveckling och orsakerna till det behöver undersökas. Länsstyrelserna verkar vara olika effektiva i kontrollarbetet. Det är däremot positivt att kompetensen inom djurskyddskontrollen är god, säger Katarina Andersson på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Olika anledning

Anledningen till de stora skillnaderna gällande resursåtgång och måluppfyllelser mellan olika länsstyrelserna har man inte hittat någon förklaring till, men enligt Jordbruksverket skulle det bland annat kunna bero på nya arbetsuppgifter, ledningsstruktur eller geografiska faktorer.

Kommunikation förbättrar

Revisioner av länsstyrelserna har gett slutsatsen att det finns hög kompetens, stort engagemang och delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. Revisionerna visade även att de länsstyrelser som har tydlig ledning och har en kommunikation med medarbetarna om verksamhetens mål i högre grad också når de uppsatta målen.

– Djurskyddskontrollen drivs framåt på ett konstruktivt sätt genom arbetet som sker inom rådet för djurskyddskontroll. Viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, säger Katarina.

Mer info hittar du här: https://bit.ly/2DlQced

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste