”Det går att ställa krav i nivå med svensk lagstiftning”

Monica Sihlén, Segmentsansvarig livsmedel och måltidstjänster på Upphandlingsmyndigheten, ger svar på vad som egentligen gäller vid offentlig upphandling och vad den som upphandlar kan ställa för krav för att få svenska råvaror. 

 

Enligt Monica Sihlén från Upphandlingsmyndigheten går det att öka andelen svenska råvaror vid upphandling genom att exempelvis ställa hållbarhetskrav och lära känna sina lokala producenter. Foto: Isabella Odmark


Offentlig upphandling styrs av EU-lagstiftning. 

– Lagen om offentlig upphandling handlar om fri rörlighet av varor och tjänster, och att skydda leverantörens intressen i den offentliga affären. Därför har man inte möjlighet att ställa krav på att råvaran är svensk eller att produkten ska vara tillverkad i Sverige, berättar Monica Sihlén. 

Däremot kan den offentliga kunden, alltså den som upphandlar, ställa krav för att få livsmedel som är nivå med svensk lagstiftning. 

– Det den offentliga kunden kan göra är att använda hållbarhetskriterier och vara så tydlig som möjligt i sin kravställning, säger Monica och fortsätter:  

– Kunden kan ställa krav på exempelvis djurhållning, odlingsförutsättningar, förpackningsstorlek eller leverans till distributionscentral som i upphandlingen kan underlätta för svenska producenter att konkurrera. Man kan även följa upp andelen svenskt, säger Monica. 
 

Som kund måste man följa upp att produkten lever upp till kraven man ställt och enligt Monica kan man endast säga nej till en vara om kvaliteten på produkten eller om prestandan på tillverkningen inte är den rätta men aldrig på grund av ursprung. Foto: Mostphotos 

Samma krav på måltider

Enligt Monica kan kunden ställa samma krav på måltidstjänster som på råvaror. 

– Men marknaderna ser olika ut, därför ställer man generellt mindre krav när man köper måltidstjänster vilket kan vara väldigt olyckligt om det leder till att kraven blir lägre än om det tillagats i det egna köket. 

Som kund har man även möjlighet att utforma menyn efter vad som kan produceras i Sverige och råvaror i säsong. 

– Det går jättebra att ställa krav på ingredienserna i en måltid när kunden har egna tillagningskök. Har man obegränsat med tid och pengar kan man gå in och specificera i princip hur mycket som helst. 

Ge fler chansen

Kunden kan utforma upphandlingsdokumentet på ett sätt som gör det möjligt för mindre lokala producenter att vara med och konkurrera och lägga anbud. Detta genom att göra det möjligt att lägga anbud på enbart någon produkt, exempelvis potatis eller färsk nötfärs, eller på en begränsad del exempelvis till en skola. 

– Säger kunden att alla produkter ska komma från en och samma leverantör, då begränsar man vilka som har möjlighet att lägga anbud på affären.

Enligt Monica har den offentliga kunden all möjlighet att upphandla mindre volymer och med flera mindre producenter, istället för en stor. 

– Men det ställer krav på tydliga rutiner för beställning, betalning och avvikelserutiner. Det bästa för kunden är om mindre leverantörer går ihop och tillsammans lägger anbud för att levererar den mängd som efterfrågas. 

Lokala producenter 

Den upphandlande kunden kan även försöka anpassa sina krav efter vilket utbud som finns hos producenterna i närområdet. 

– Kunden kan alltid säga att den vill ha skalad potatis men om den lokala leverantören inte har någon skalmaskin så faller den ju bort på en gång.  

Som producent är det därför viktigt att lyfta fram vilken prestanda ens produkter har, exempelvis certifieringar som bevis för att hållbarhetskrav uppfylls, eller om förpackning eller kryddning motsvarar den offentliga kunden krav vid upphandling. 

– Ett tips är att om ni som leverantörer har era produkter i databasen för upphandlade livsmedel, DABAS, så tagga dem där med de kriterier de uppfyller så är de lättare att hitta. 

För att kunderna ska ha möjlighet att upphandla svenskt och lokalproducerat är det även viktigt att producenterna i området är med och lägger anbud i upphandlingen. 

– Det är jätteviktigt att som producent ringa och fråga sin kommun eller landsting när de ska ha nästa upphandling och säga att man är intresserad av offentlig affär.  

Vid upphandling måste kunden köpa den billigaste produkten som lever upp till de krav som ställts. 

– Att det bara är priset som spelar roll vid det som ­kallas ”lägsta pris” i upphandling är en missuppfattning. Om kunden exempelvis använder spjutspetskrav för kyckling får de en dyrare produkt, men den är billigast med den prestandan. Den produkten är den mest prisvärda på marknaden, säger Monica och fortsätter: 

– Det är stor skillnad mot om man inte ställer några krav alls, för då måste kunden acceptera det billigaste på EU:s gemensamma marknad och som endast uppfyller EU:s minimilagstiftning för djurskydd, miljöskydd och sociala villkor.

Utforma kriterier

Kunden kan utforma vilka kriterier man vill så länge de inte bryter mot den grundläggande upphandlingsprincipen om transparens, likabehandling och ändamålsenlighet. 

– Men det kan vara svårt att utforma juridiskt hållbara kriterier och det krävs stora resurser. För att göra det enklare för både köpare och säljare i den offentliga livsmedelsaffären arbetar Upphandlingsmyndigheten med att förvalta befintliga och utveckla nya hållbarhetskriterier och annat stöd som kan användas vid upphandling.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 21 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste