Svensk kyckling har låg förekomst av campylobacter

Endast 8,7 procent av Sveriges slaktkycklingbesättningar är bärare av campylobacter, vilket är betydligt färre än genomsnitten i EU. Där ligger genomsnittet på 34,5 procent, och i vissa länder är upp mot 70 procent av besättningarna bärare av campylobacter.

Förekomst av Campylobacter är lägre i svenska slaktkycklingbesättningar jämfört med genomsnittet i EU. Foto: Sven Persson

Campylobacter är en bakterie som kan finnas i tarmen hos exempelvis fågel, gris och nöt. Bakterien kan hos människor orsaka kraftiga buksmärtor, diarré, feber och kräkningar.

För att minska förekomsten av campylobacter har branschorganisationen Svensk Fågel ett kontrollprogram som producenterna måste följa. Utöver detta har branschen även bildat en arbetsgrupp tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt som följer utvecklingen av smitta för att snabbare kunna agera vid utbrott.

– Det är viktigt att arbeta med framförhållning så att vi ska kunna agera snabbt vid ett eventuellt utbrott. Att vi har ett samarbete mellan humanhälsan och djurhälsan är en annan framgångsfaktor som gör att vi kan följa utvecklingen av smitta ännu bättre så att vi direkt kan komma ur startblocken, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Det är även viktigt att konsumenterna är noggranna med hygienen vid hantering av kycklingkött, då bakterien kan finnas på köttet.

– Det kommer vi aldrig ifrån. Många som tillagar kyckling har redan goda kunskaper om det, men det är fortsatt viktigt att påminna om, säger Karin.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 17 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste