Solenergipris till Husby gård

Branschföreningen Svensk solenergi ger Per Watz och Husby Gård priset Årets anläggning.  

Per Watz och Jenny Andrén är ägare till Husby Gård vars solcellsanläggning belönats med priset "Årets anläggning" av branschföreningen Svensk solenergi. Foto: Isabella Odmark

Priset ”Årets anläggning” delades ut i samband med branschföreningen Svensk solenergis årsmöte den 25 april på Chalmers tekniska högskola.

Per Watz driver spannmålsodling och kycklinguppfödning på Husby Gård utanför Kvicksund i Södermanland. I slutet av maj 2018 togs den nya solcellsanläggningen på 2 500 kvadratmeter i drift. Anläggningen beräknas kunna producera 400 000 kilowattimmar på ett år.

Läs mer: 2 500 kvadratmeter solceller på Husby Gård

Husby Gård för priset med följande motivering:

”Många större lantbruk har med sina stora tak bra förutsättningar att använda solel. Husby Gård har installerat solceller som generera lika mycket el som de använder i sin kycklinguppfödning under ett år och är ett föredöme för andra lantbrukare. Per är välkänd inom branschen och har tagit emot studiebesök från när och fjärran. Anläggningen har också uppmärksammats genom sociala media, tidningar och tv.” 

Anläggningen på Husby gård sett från ovan.  Foto: El av Sol

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 29 april 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera