”Vi behöver producera mer mat”

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin pekade på framgångsfaktorerna med Handlingsplanerna och lyfte lönsamhet som den största utmaningen framåt. 

 

Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin förordar ett stort fokus på Livsmedelsstrategin i myndighetens arbete. 
Foto: Emma Sonesson 


– Hela världen är överens om en sak, vet ni vad det är? Det är att efterfrågan på mat kommer att öka, vi behöver producera mer mat i världen för att klara en växande befolkning, i Sverige och globalt. Nästan lika många är överens om att den mat vi ska producera måste vara hållbar, inledde Christina Nordin och gav en eloge för arbetssättet inom Handlingsplanerna:

– Alla som spelar roll och påverkar att vi kan öka svensk köttproduktion är med i arbetet. Vi tar reda på var vi är, var vi vill och sen åtgärdar vi. 

Christina lyfte vidare Sveriges goda förutsättningar för att göra just det som är målet inom Handlingsplanerna; att öka köttproduktionen, men pekade samtidigt på den kanske största utmaningen. 

– Vi har den bästa köttproduktionen i hela världen. Vi ska vara jättestolta över detta. Utmaningen är att vi måste kunna tjäna på det. Vi måste kunna kommersialisera, göra business, öka. Den enskilt största utmaningen är lönsamhet. 

Höjd produktivitet och ökat förädlingsvärde, men framförallt kunskap, innovation och rådgivning menar Christina är en viktig del av lösningen. Hon lovade även att jobba hårt med det som hon menar är fokus i hennes arbete; CAP, livsmedelsstrategin, att utbetalningar ska göras i tid, och det goda kontrollmötet. 

 

Jordbruksverkets fyra viktigaste prioriteringar enligt Christina Nordin

Utbetalningar i tid 

”Det handlar förstås om att alla företag ska få sina pengar i tid, för att klara sin verksamhet, men det handlar också på ett djupare plan om demokrati i en välfärdsstat. I ett land där medborgare och företag inte har tillräckligt förtroende för myndigheterna är man på ett sluttande plan.”

Det goda kontrollmötet

”Vi måste nå det goda kontrollmötet eftersom det är verktyget för att nå det goda djurskyddet eller efterfölja vilket regelverk det än gäller.”

Livsmedelsstrategin

”Den ska vara med när vi tar fram regler och villkor, i våra stödutformningar, i vårt bemötande, i kontroller, det ska genomsyra hela vår verksamhet.” 

CAP

”Målet är att få det så effektivt och ändamålsenligt som det bara går. CAP ska stödja livsmedelsstrategins mål.”

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste