Nya Nuntorp Gymnasiet i samarbete med branschen

Till hösten startar Nuntorp Gymnasiet i Brålanda upp igen, och denna gång med nytt koncept. Skolan kommer själva inte driva något lantbruk utan utbildningen kommer ske i samarbete med de företag som har sin produktion på skolan eller i området runt omkring. 

 

 Marken och fastigheterna ägs privat. Även skolan kommer drivas i privat regi och har i dag tio delägare, varav de flesta är gamla elever. Foto: Isabella Odmark


Syftet är att komma närmare branschen.

– Vi tänker att om vi nu ska göra detta, så måste vi göra något nytt. Det får inte vara samma Nuntorp som tidigare, och vi måste komma mycket närmare branschen, säger Göran Holmberg, ordförande för Dinglegymnasiet som är en av de drivande krafterna bakom uppstarten av gymnasiet på Nuntorp. 

60 sökande

Första året kommer det finnas plats för 25 elever och man kommer kunna läsa inriktningarna jordbruk och häst. 

– Nu till en början har vi fått tillstånd att ha en klass i naturbruk och en klass på gymnasiesärskolan. Sen räknar vi med att komma upp i två klasser, om cirka tre år, säger Göran och fortsätter: 

– Vi har ungefär 60 sökande till hösten, så vi räknar med att platserna fylls. 

En mötesplats

På området finns även Gröna Klustret Nuntorp som bildades under våren 2018. Skolan kommer vara en central del av klustret och eleverna kommer att få ta del av det utbud av kurser och seminarier som klustret erbjuder. 

– Vi ska bli en mötesplats och vårt stora nätverk med företagare gör ju att vi får tillgång till exempelvis praktikplatser, så det är en stor styrka i klustret, säger Lars-Göran Berg, projektledare Gröna Klustret Nuntorp.
 

I ladugården på skolan har Niclas och Lena Stang 60 mjölkkor som mjölkas med robot. Ladugården är renoverad och har den senaste tekniken. Foto: Isabella Odmark

Ut i verkligheten

Niclas och Lena Stang är några av de lantbrukare som kommer samarbeta med skolan. De driver delar av sin mjölkproduktion i ladugården på skolan och där kommer stor del av den praktiska utbildningen inom mjölkproduktion att ske. 

– Vi har 60 mjölkkor med en mjölkrobot, och hemma på gården har vi både robot och manuell mjölkning. Om eleverna ska lära sig att mjölka manuellt kan vi åka dit, säger Niclas.

Han tror att det kommer vara lärorikt för eleverna att ta del av vardagen på ett riktigt företag.

– Produktionen drivs av oss privat och vi måste driva den här produktionen lönsamt, så eleverna kommer ut i verkligheten direkt. 

Snabba beslut

Niclas är positiv till skolans nya upplägg.  

– Jag tror på det här upplägget med en privat skola, med en privat fastighetsägare och privata aktörer runt omkring. Det blir mycket flexiblare och man kan fatta snabbare beslut, säger han och fortsätter: 

– Det är även ett väldigt spännande projekt för bygden och för näringen. Man vill återskapa mötesplatsen för lantbruket som fanns här förut. 
 

Göran Holmberg sitter som ordförande i styrelsen för Dingle Gymnasium och har varit drivande i processen att starta upp skolan på Nuntorp igen. 

Senaste inom gris

Utbildning inom grisproduktion kommer bland annat ske på Hagsgårds Lantbruk där Bertil och Hillevi Hagsgård föder upp 5 800 slaktgrisar om året. 

– Jag tror vi kan vara med och förmedla det senaste inom gris på ett bra sätt, säger Bertil. 

Enligt honom finns flera fördelar med att skolan kommer samarbeta med företag i branschen.

– En lantbruksskola som ska köpa på sig maskiner och ha eget jordbruk blir ganska snabbt inaktuellt och kan ha svårt att hänga med. Nu kommer skolan istället jobba ihop med lantbruk som går i bräschen för den senaste tekniken och annat, vilket gör att eleverna hela tiden får vara med och lära sig om det senaste och se hur det är i verkligheten. 

Bertils förhoppningar är att skolan ska bidra till ökat intresse för jordbruket hos unga. 

– Vi behöver få in mer ungdomar i branschen, det är viktigt att få upp intresset att hålla på med jordbruk och att bli bra på det.
 

Göran Holmberg, som varit med och startat upp Nuntorp, tillsammans med samarbetspartnerna mjölkproducenten Niclas Stang och verkstadsansvarig Richard Pettersson som är verkstadsansvarig på Andrésen Maskin. 

Service och reparationer

Att lära sig utföra enklare reparationer, service och underhåll på traktorer och andra jordbruksmaskiner kommer eleverna få göra hos Andrésen Maskin, som har en av sina serviceverkstäder på skolområdet.

– Det behövs jättemycket mekaniker på marknaden. Folk skriker efter arbetskraft och rätt kompetens. Så det ska bli kul att få lära ut, säger Richard Pettersson, som är serviceansvarig. 

När Richard fick frågan om ett samarbete med skolan tvekade han inte utan tackade ja direkt. 

– Det är en intressant idé, så den hoppar vi på tänkte vi. Det är ett spännande sätt att jobba på, säger han. 

– Det kan vara utvecklande för både oss, skolan och eleverna. Lite win-win upplägg. Med skolan och det gröna klustret känns det som att det här är helt rätt plats, tillägger Håkan Pettersson, säljare lantbruksmaskiner.

Nya maskiner

Undervisning kommer ske på nya maskiner eller maskiner som lämnas in av kunder, Håkan säger att företaget kommer kunna bistå med moderna maskiner vilket uppskattas från skolans håll.  

– Naturbruksskolor har generellt äldre maskiner, så det är en väldig fördel att vi kommer åt de här nya maskinerna. Och så får vi rätt kompetens, lärarna kan ha svårt att hänga med och utvecklas när de inte har maskinerna och kör dem själva, tillägger Göran. 
 

Hos på Andrésen Maskin kommer eleverna få lära sig att utföra service och underhåll på moderna traktorer och andra maskiner. Foto: Isabella Odmark

Tillsammans med Dingle

Skolan kommer ha ett visst samarbete med naturbruksskolan Dingle, i och med att gymnasieskolorna på Nuntorp och Dingle har delvis samma ägare.

– Vi kommer ha exempelvis elevhälsa, administration och datatekniker gemensamt. Och innan vi skaffat egna hästar kan vi åka till Dingle och använda de hästar som finns där, eller till ridskolan i Vänersborg som vi har ett samarbete med, säger Göran Holmberg.

Elever som är med från starten kommer ha möjlighet att kunna påverka utformningen på utbildningen.  

– Vi vill ha en utbildning som stämmer överens med skolans krav, elevernas önskemål och näringens krav. Alla parter ska känna att det kan påverka, säger Göran.  

Alla grundämnen och gemensamma kurser läser eleverna på Nuntorp, och eleverna kommer ha möjlighet att läsa in högskolebehörighet. 

– Vi tycker det är viktigt att man har den möjligheten, för vi vet att en fjärdedel av våra elever läser vidare. Många går från naturbruksutbildningen till lantmästarutbildningen, och en del läser till agronom, säger Göran. 

Arbetskraft sökes

Att det finns ett behov av ett naturbruksgymnasium i området är alla överens om. 

– Det här är ett väldigt jordbrukstätt område, så det är många gårdar som behöver arbetskraft, säger Håkan Pettersson. 

– Och det behöver vara en viss ström av elever för att kunna försörja lantbruket, tillägger Niclas Stang. 

Bertil Hagsgård håller med, och säger att det saknas personal på gårdarna i närområdet. 

– Det saknas både djurskötare och traktorförare. Många yngre vill utbilda sig hemikring och då är skolan viktig för att inte förlora de ungdomarna till andra näringar. 
 

I juni 2017 beslutade Region Västra Götaland att lägga ner Nuntorps Gymnasiet till följd av omorganisationer och lågt söktryck. Marken och lokalerna har sedan köps upp av en privat fastighetsägare och under hösten 2019 startas skolan upp igen men den här gången i privat regi. 

 

Hos Bertil Hagsgård kommer eleverna få lära sig att sköta slaktgrisar. Foto: Carolina Wahlberg

 

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 11 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste