Kraftig nedgång i Kinesisk grisproduktion

Enligt FAO kan Kinesisk grisproduktion minska med 20% på grund av ASF. Europeiskt jordbruk drar fördel av högre fläskpriser och lägre foderpriser.

Afrikansk svinpest (ASF) är nu epidemisk i ett antal regioner i Asien. Även om de exakta följderna är svåra att förutse spås sjukdomen leda till en minskning av det totala antalet grisar i Kina med upp till 20%.

Enligt FAO kommer de ekonomiska effekterna att sprida sig över hela världen. Kinesisk import av fläskkött ökar med upp till 26%. Även import av fågel och nötkött kommer att öka. En kraftig minskning av antalet grisar i Kina kommer också att leda till lägre efterfrågan på foderspannmål och proteinråvaror, speciellt sojabönor. Kina importerar idag ungefär två tredjedelar av all soja som omsätts på världsmarknaden.

Många osäkerhetsfaktorer finns, men mycket tyder på att epedemin av ASF blir svårt att kontrollera. Vietnam och närliggande länder är också drabbade. Trenden tyder på ökade priser på fläskkött och samtidigt lägre foderpriser, något som spås gynna denna europeriska jordbrukssektorn i allmänhet och fläskproduktionen i synnerhet.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 11 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste