Vill se ordentliga krafttag mot vildsvin

Vildsvinens framfart och förstörelse av grödor för lantbruket blir allt mer ohållbar och nu ställer LRF en rad krav på myndigheterna.

Vildsvinsstammen i Sverige ökar och med den skador och kostanderna för lantbrukarna. Foto: Mostphotos 

Under 2000-talet har den svenska vildsvinstammen ökat kraftigt. Enligt SLU har det bland annat att göra med att utfodringen av vilt ökat. Trots att avskjutningen ökat från 20 000 djur 2005 till 115 000 djur 2017 menar experter att vildsvinstammen växer med 15 procent varje år. Enligt beräkningar finns det uppemot 300 000 vildsvin i landet.

– På flera håll i landet börjar läget bli desperat för våra medlemmar. Vi behöver få hjälp från regering, myndigheter och jägare om vi ska kunna fortsätta med vårt yrke och leverera mat, säger Palle Borgström, LRFs ordförande, i ett uttalande.

2015 gjorde SLU den senaste beräkningen av vad vildsvinens framfart kostar lantbruket i form av skador och odlingsförluster, och kom fram till 1,1 miljarder kronor per år.

För att minska vildsvinens skadegörelse ställer LRF följande krav.

- Inför en reglering av utfordringen av vilt. Tydliga bestämmelser om med vad man får utfodra, i hur stor mängd och med vilka utfodringsmetoder som tillåts.

- Tillåt användning av drönare med kamera för att söka efter vildsvin vid jakt.

- Livsmedelsverket måste snabbt ge tillstånd för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument.

- Att regeringen gör en utredning om ny jaktlagstiftning, anpassad till verkligheten. Förvaltningen måste balansera viltets värde mot viltets kostnader. I dag är det svenska lantbrukare som får ta kostnaden medan andra tar del av viltets värde.

För någon vecka sedan lanserade Jägarförbundet en tjänst där lantbrukare och jägare kan hitta varandra för att hjälpas åt med jakt på vildsvin. Ett initiativ som LRF välkomnar.

– Men i det korta perspektivet måste avskjutningen öka till 150 000 djur per år för att skadorna och kostnaderna för lantbrukarna inte ska bli övermäktiga. Utfodringen är ett stort problem, på många platser i Sverige sker det i dag tyvärr helt okontrollerat, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Foto: Mostphotos

Fakta Avskjutning vildsvin

2003: 17 000
2015:  97 626
2017: 114 831

(statistik från Svenska Jägareförbundet)

Trafikolyckor med vildsvin

2003: 755
2005: 987
2007: 1583
2009: 3085
2011: 2647
2012: 4198
2014: 3783
2016: 4757
2017: 6082

(statistik från Nationella viltolycksrådet)

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste