Minska risken för kraftfoderförluster

I en ny rapport ger SLU tips på hur mjölkproducenter som tillverkar sitt eget kraftfoder kan minska risken att få fodret förstört av skadliga mikroorganismer. 

 

Är du mjölkproducent och tillverkar ditt eget kraftfoder? Få praktiska tips om hur du bäst undviker skadliga angrepp av mögel, svampar och bakterier i en ny rapport från SLU. Foto: Carolina Wahlberg


Storleken på mjölkkobesättningarna i Sverige växer vilket har bidragit till att många lantbrukare har börjat att producera sitt eget kraftfoder i stället för att köpa in, och många har investerat i system för lagring och konservering av råvaror. Enligt SLU saknas det dock kunskap om vilka system som bidrar bäst till god kvalitet och hygien i fodret. 

– Frågorna är många, och det är stora ekonomiska värden som står på spel. Och det handlar inte bara om möjliga foderförluster, utan även om arbetsmiljö och om djurens och ytterst om människors hälsa, säger rapportens författare, Josefine Elving från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i ett pressmeddelande. 

Jämför  olika system

Rapporten är en del av ett pågående större projekt som drivs av SLU och Växa. I rapporten har man tillsammans med SVA utvärderat foderhygieniska aspekter på olika system för konservering, lagring och beredning av kraftfoder, och ger lantbrukarna praktiska tips på hur man bäst minskar risken för skadliga mikroorganismer. 

– Ökad foderhygienisk kunskap och bättre planering av foderhanteringen i hela kedjan kan ge positiva effekter för såväl fodereffektivitet som miljö, hälsa och lönsamhet i produktionen. Här bidrar vår rapport med aktuell kunskap. Även mindre åtgärder och måttliga investeringar kan ge stor utdelning för ekonomin på lantbruket, säger projektledaren Torsten Eriksson från SLU. 

Viktigt att förebygga

Problem som kan uppkomma i fodret är exempelvis bildning av mögelsvampar eller tillväxt av sjukdomsframkallande bakterier. Enligt rapporten är förebyggande arbete, som gör att man undviker introduktion i foderkedjan och även förhindrar tillväxt, något av det viktigaste för att undvika problem. 

– Mycket handlar om att man känner till vilka faktorer som orsakar mikrobiell tillväxt, då kan man göra mycket genom att hämma de mikroorganismerna. Det kan handla om att torka tillräckligt snabbt, tillsätta rätt mängd syra vid syrabehandling eller att se till så det sluter tätt och inte är hål i plasten vid lufttät lagring, säger Anders H. Gustafsson, från Växa Sverige, till Jordbruksaktuellt.

Anders H tipsar om fler saker som är bra att tänka på.

– Det är viktigt att man packar tillräckligt hårt vid exempelvis slangensilering av spannmål och har ett bra underlag, helst hårdgjorda och torra ytor. Silos ska gärna stå inomhus eller under tak, står de utomhus får man säkra upp att de har bra skydd så att det inte tränger in vatten eller bildas kondens. 

Bra med snabb torkning

Enligt Anders H finns det inget generellt svar för vilka de största riskerna är. 

– Men har man en kallufts­tork, och skördar fuktigt spannmål så blir torkningsprocessen ganska långsam och då kan det lätt börja växa exempelvis mögel eller jäst. Varmluftstorkar är ofta bättre, men de kostar ju lite mer pengar.

Håll koll på fodret

Den skördade foderråvaran bör även hållas under uppsikt under konservering och lagring. 

– Mögelbildning eller mikrobiologisk aktivitet av annat slag är ofta kopplad till ökad temperatur. Det är inte så lätt att mäta temperatur i ett stort lager, men använd dina sinnen; lukta, titta och känn med handen. Komplettera gärna med att mäta temperaturen med hjälp av en termometer på ett långt ”spjut”. Sjuka djur kan vara ett tecken på dålig foderhygien.

Läs hela rapporten här: https://bit.ly/2X5tsqi

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste