Mer än hälften av alla stödberättigade har inte ansökt om torkstöd

Med bara ett par dagar kvar på ansökningstiden har bara omkring 18 000 av landets runt 45 000 stödberättigade lantbrukare ansökt om krisstöd hos Jordbruksverket. Ansökan är öppen till den 20 maj.

Tusentals stödberättigade lantbrukare har ännu inte ansökt om krisstöd inför 2019 hos Jordbruksverket, men än finns det möjglihet. Ansökan är öppen till den 20 maj. Foto: Carolina Wahlberg  

Jordbruksverkets krisstöd för 2019 riktar sig till både djurproduktion och växtodling. De produktionsgrenar inom växtodling som kan ta del av stödet är arealbaserad produktion av spannmål, frövall, oljeväxter, proteingrödor, stärkelsepotatis och sockerbetor. När det gäller djurproduktion så är nötkreatursproduktion, får- och getproduktion, grisproduktion samt fjäderfäproduktion stödberättigade.

Fullständig lista över godkända grödor finns på Jordbruksverkets webbplats.

Enkelt att söka

– Uppemot 45 000 lantbrukare har rätt att söka krisstödet enligt våra beräkningar. Det innebär att det är många där ute som ännu inte har sökt. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt tar chansen att söka nu de sista dagarna så att stödet kommer till sin rätt och når ut till de livsmedelsproducenter som drabbats av förra årets torka, säger Niclas Purfürst, sektionschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Enligt Jordbruksverket är det enkelt att ansöka om torkstödet och processen ska bara ta några minuter. För de som har arealbaserad produktion av godkända grödor, nötköttsproduktion, får- och getproduktion behövs det enligt myndigheten bara några få klick i e-tjänsten. Jordbruksverket hämtar sedan uppgifter från SAM-ansökan 2018 samt får- och geträkningen från december 2018.

Ansök här

Preliminära belopp

De som ska söka krisstöd för produktionsgrenarna gris eller fjäderfä kommer behöva ange genomsnittligt antal djur i besättningen under 2018. Jordbruksverket rekommenderar därför att ha de uppgifterna tillgängliga när man gör sin ansökan

Exempel på hur du gör den här beräkningen finns på Jordbruksverkets webbplats.

Regeringens beslut att öka krisstödet för torkdrabbade lantbrukare med 350 miljoner kronor ger ett sammanlagt stödbelopp på över en miljard kronor. Utöver det tilldelas 30 miljoner kronor för utvecklingsprojekt inom trädgårdsnäringen.

Hur mycket krisstöd man kan få för de olika produktionsgrenarna kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats. Stödbeloppen är preliminära och kommer att fastställas när vi vet hur många som har sökt stödet.

Även de som fick krisstöd 2018 kan söka krisstödet 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 14 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste