Rekordmycket höstvete

Höstens gynnsamma väder gjorde att många valde att så höstvete. Enligt preliminära siffror från Jordbruksverket är årets areal den största sedan mätningarna började 1916.

En gynnsam höst efter en jobbig sommar gjorde att många sått höstvete. Foto: Vilhelm Ektander 

Enligt de preliminära siffror som kommit in är årets höstveteareal 423 100 hektar, vilket är 43 procent av den totala spannmålsarealen i landet, som ligger på 993 200 hektar.

Om det kommer att odlas rekordmycket höstvetet har det gått i motsatt riktning för havren. 150 100 hektar odlad areal, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna började.

I år odlas preliminärt 299 100 hektar med vårkorn, vilket är en minskning med 25 procent från 2018. Jordbruksverket tror att den främsta anledningen till minskningen av vårkorn, är att fler valt att odla höstvete, som ger en bättre avkastning.

Mer vall 

När det gäller vall och grönfoder ligger arealen på 1 157 000 hektar, vilket är en ökning med tre procent från 2018. Jordbruksverket tror att ökningen har att göra med att fler ökar vallen för att säkra upp foder efter förra årets jobbiga sommar. Arealen som ligger i träda har därmed också minskat med 22 procent till 128 500 hektar. Det är den lägsta siffran sedan EU-inträdet 1995.

Höstrapsen ökar preliminärt med 15 procent till 101 300 hektar, vilket är den näst största arealen sedan 1965. Mest höstraps finns i Skåne.

Fakta: (preliminära siffror)

Totala jordbruksmarken: 3 000 100 hektar.

Ungefär 85 procent är åkermark, resterande 15 procent är betesmark och slåtteräng.

Största stödgruppen på åkermark sedan 2005: Vall och grönfoderväxter

Fördelning åkermark 2018: Vall och grönfoderväxter 45 procent. Spannmål knappt 40 procent.

Fördelning åkermark 2000: 34 procent vall och grönfoderväxter och 45 procent spannmål.

Källa: Jordbruksverket

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste