Forskares förslag för minskat matsvinn

Ungefär en tredjedel av all producerad mat slängs. Nu har SLU forskaren Ingrid Strid med några kollegor tagit fram tio rekommendationer för hur Sverige ska kunna minska matsvinnet.

En stor mängd livsmedel slängs, ungefär en tredjedel av allt som produceras. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

– Jag har forskat på matsvinn i många år men först nu börjar området få den uppmärksamhet som behövs för att vi ska kunna lösa problemen, säger Ingrid Strid, i ett pressmeddelande.  

Ingrid och hennes forskarkollegor har tagit fram en så kallad policy brief där de ska ge beslutsfattare inom livsmedelsbranschen och politiken en guide över lämpliga åtgärder för minskat matsvinn. Åtgärderna grundar sig i vetenskaplig forskning. Policy briefen tar sin utgångspunkt i handlingsplanen om matsvinn som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket gjorde 2018.

Ingrid Strid är forskare på SLU och en av dem som skrivit rekommendationerna för minskat matsvinn. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Rekommendationer som SLU-forskarna föreslår:

  1. Formulera nationella mål för Sverige: 50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.
  2. Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.
  3. Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.
  4. Utred producentansvar för maten.
  5. Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
  6. Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.
  7. Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.
  8. Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
  9. Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?
  10. Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, så som hästar, värphöns och getter.

I SLU Future policy brief “Matsvinn – Hur kan Sverige minska det” kan den som vill fördjupa sig i ämnet. 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 15 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste