Stark ökning för Ica även utan påsk

Sveriges dominerande dagligvaruaktör visade upp ett starkt första kvartal som överraskade marknaden positivt. Analytikernas prognoser för rörelseresultatet överträffades rejält.

 

Per Strömberg, vd Ica Gruppen.Foto: Ica


Ica-koncernens nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 28 098 Mkr (27 181), en ökning med 3,4 procent.  Samtidigt steg rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster till 1 125 Mkr (972). Omräknat enligt den nya redovisningsstandarden IFRS 16, uppgick rörelseresultatet 2018 till 1 005 Mkr. Så rörelseresultatet steg 12 procent jämfört med det omräknade resultatet för kvartal 1 2018.

Negativ påskpåverkan

Påsken är Sveriges största mathelg, beroende på vilket kvartal påsken hamnar så ökar intäkterna det kvartalet.

Ica Sverige gör bedömningen att deras  rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster har påverkats negativt med cirka 35 Mkr på grund av påskhelgens kalendereffekt. Samtidigt innehåller resultatet positiva effekter på ungefär samma nivå från avyttringar av butiksdotterbolag i Ica Sverige och effekt av ändrad bedömning av nyttjandetider för fastigheter och dess komponenter i Ica Fastigheter

Ica Sveriges försäljning blev 19 793 Mkr vilket kan jämföras med 19 358 Mkr under samma period i fjol. Rörelseresultatet landade i sin tur på 825 Mkr mot 758 Mkr i fjol.

Andelen egna märkesvaror (EMV) har ökat till 26,8 procent (26,0)

Sjunkande ekoförsäljning

Butiksförsäljningen av ekologiska produkter i Ica Sveriges centrala sortiment minskade under perioden april 2018 – mars 2019 (rullande 12 månader) med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Sett som andel av den totala livsmedelsförsäljningen uppgick ekologiska livsmedelsprodukter under samma period till 6 procent.

Enligt Ica kan förändringar i försäljningen av det ekologiska sortimentet delvis kopplas till ett sämre skördeutfall som påverkar utbudet och i sin tur priserna. Den varma svenska sommaren har också påverkat genom att skapa ett underskott av ekologiska produkter inom vissa kategorier.

Detta i kombination med det ökande intresset för lokal – och svenskproducerade varor och vegetariska alternativ samt ökade priser på vissa ekologiska varor på grund av en svagare svensk valuta har påverkat utvecklingen.

Nöjd vd

 – Vi har en bra början på året med god försäljnings – och lönsamhetsutveckling i de flesta av våra verksamheter, säger Ica Gruppens vd Per Strömberg, i en kommentar till kvartalsrapporten. Framförallt är detta märkbart för Ica Sverige och Rimi Baltic, som trots negativa påskeffekter gör ett betydligt bättre kvartal än för ett år sedan.

Och fortsätter med att fokusera på hjärtat i gruppen:

 – Ica Sverige hade en betydligt bättre resultatnivå än för ett år sedan, trots negativa påskeffekter och fortsatt ökande logistikkostnader. Vi är förvisso hjälpta av högre vinster från avyttringar av butiker men underliggande förbättring av bruttovinsten visar ändå att vi lyckats vända många av de negativa faktorer vi såg för ett år sedan, säger Per Strömberg.

Positivt för Ica banken

Ica bankens intäkter, inklusive Ica försäkring, steg jämfört med föregående år till 370 Mkr (322). Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 39 Mkr(26).

Försäljningsökningen drevs av en fortsatt positiv försäljningstrend för Ica försäkring samt förbättrat räntenetto och ökad lånevolym i Ica banken.

I föregående års intäkter ingick engångseffekt från nytt kortavtal på 12 Mkr. Rörelseresultatet exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 39 Mkr(26). Resultatförbättringen berodde på positiv utveckling av räntenettot efter höjningen av reporäntan, högre utlåningsvolym samt bättre resultat i Ica försäkring.

Antalet bankkunder uppgick vid slutet av kvartalet till över 800 000 och antalet försäkringskunder har passerat 150 000.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste