Axfood ökar försäljningen, men vinsten har svårt att hänga med

Under första kvartalet ökade Axfood både sin försäljning och vinst jämfört med förra året, i alla fall när en ny redovisningsstandard används. Det är framförallt Willys som står för tillväxten.

 

Klas Balkow, koncernchef och vd för Axfood.Foto: Axfood

– När jag summerar första kvartalet står det klart att Axfood följer upp rekordåret 2018 med ett starkt första kvartal 2019, säger koncernchef och vd Klas Balkow. I år dessutom utan draghjälp från påsken, en av årets viktigaste mathelger. Vi har i kvartalet ökat besöken både till våra butiker och till vår e-handel.

Axfood-koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 11 931 Mkr (11 444), en ökning med 4,2 procent.

Samtidigt blev rörelseresultatet 485 Mkr (435), en ökning med 11,6 procent. Rörelsemarginalen steg till 4,1 procent (3,8).  Men då har en ny redovisningsstandard gjort en hel del av lyftet.

Redovisning lyfter resultat

Enligt Axfood har dock den nya redovisningsstandarden för leasing (IFRS 16) påverkat rörelseresultatet positivt med 43 Mkr och rörelsemarginalen positivt med 0,4 procentenheter.

Utan påverkan av den nya redovisningsstandarden skulle ökningen för rörelseresultatet bara vara 1,6 procent och rörelsemarginalen har försämrats jämfört med 2018.

Mer egna varor

Av Axfoods totala försäljningen under första kvartalet var 30,6 procent egna varor som bar något av Axfoods egna varumärken som Garant och Eldorado.

I Willys står egna varor för 32,6 procent av omsättning (30,6).

Och i Hemköp står egna varor för 25,9 procent av omsättningen (24,3).

Minskning för ekologiskt kött

Axfood har ett mål om att 2020 ha en ekologisk andel på 10 procent. Under första kvartalet 2019 uppvisar Axfoods ekologiska andel av den totala livsmedelsförsäljningen en svag minskning till 6,8procent (7,0).

Andelen KRAV-kött minskade något mer än det totala ekologiska sortimentet. Axfoods försäljning av KRAV-kött under första kvartalet sjönk till 3,8 procent (4,3).

Willys ökar

Willys fortsätter att vara tillväxtmotorn för Axfood och har enligt Axfood ökat sina marknadsandelar och stärkt marginalerna.

Under det första kvartalet ökar Willys sin försäljning med 5,3 procent till 6 860 Mkr (6 513) och står för mer än halva (57 procent) av Axfoods omsättning.

Samtidigt förbättras Willys rörelseresultat med 22 procent till 294 Mkr (241), vilket innebär att man står för nästan två tredjedelar (64 procent) av Axfoods rörelseresultat.

Axfoods egna Hemköp minskar

Omsättningen för Hemköpsbutikerna inklusive franchiseavgifter minskar med 0,6 procent till 1 599 Mkr (1 608). Men Axfood uppger i sin kvartalsrapport att de har haft en tillväxt på 1,7 procent under första kvartalet när  man till Hemköps butiksomsättning även inkluderar Hemköp franchise som drivs av egna handlare och e-handeln.

Rörelseresultatet för Hemköp sjunker med 11,3 procent till 59 Mkr (67). Av årets resultat består dock 10 miljoner på de ändrade redovisningsreglerna.

Axfood förklarar det lägre resultatet främst med svag tillväxt i egenägda butiker och på planenliga investeringar i utveckling av kundmötet i butikerna.

Hemköp-butikerna har gått ifrån att vara i huvudsak drivna av Axfood själva till att numer vara en franchisekedja med handlare som äger sina butiker. Av dagens 187 Hemköp-butiker drivs 117 som franchise.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 17 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste