De utreder följderna av kritik och hot

Ett projekt mellan SLU Alnarp, KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och LRF undersöker lantbrukares erfarenheter av kritik, hot och brottslighet som riktas mot deras verksamhet. Syftet är att öka kunskapen om hur lantbrukare påverkas av olika former av kritik.

 

Peter Lundqvist, professor vid SLU Alnarp, utreder vad som händer med lantbrukare som råkar ut för allt från kritik till rent kriminella handlingar. Foto: Marianne Persson


Stiftelsen Svensk Lantbruks­forskning har beviljat tre miljoner kronor till projektet, som drog igång vid årsskiftet. Fokus ligger på djurproducerande lantbrukare.

– Projektet har ett tydligt lantbrukarperspektiv, det är viktigt att betona. Det handlar inte heller bara om problematiken kring djurrättsaktivister utan alla former av kritik, hot och brottslighet som riktas mot den här gruppen, säger Peter Lundqvist, professor vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp.

Resultatet av undersökningen ska kunna användas både som stöd för enskilda lantbrukare och som underlag till beslutsfattare.

– Jag håller det öppet för alla former av användning. Det ska inte bli någon hyllvärmare, utan något som verkligen gör nytta, säger Peter Lundqvist.

Olika former av kritik

Debatten om hot och trakasserier mot lantbrukare har blivit välkänd på senare tid. Projektet ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion” undersöker inte bara brottsliga handlingar som sker mot djurproducenter.

– Man kan bli kritiserad av olika skäl. Grannar kan klaga på att det luktar, någon gillar inte att det byggs ett nytt stall, djurskyddsinspektioner från myndigheter har det varit mycket debatt om och så vidare. Vi undersöker hur hela skalan av yttre kritik drabbar lantbrukare, säger Peter Lundqvist. 

Men när det ”bara” handlar om kritik, ska man inte tåla det?

– Absolut, men undersökningen blir lättare för oss om vi inte bara pekar ut det som är brottsligt. När vi ur vårt perspektiv ska föreslå åtgärder som kan användas av enskilda lantbrukare, myndigheter eller beslutsfattare är det bra att ha ett helheltsgrepp på all yttre problematik som djurproducerande lantbrukare kan stöta på. Att få kritik och att det finns olika åsikter om allting, det får man helt klart tåla, men det kan också gå över gränser på olika sätt.

Stort intresse

Projektet pågår i tre år och en stor del av materialet som undersöks kommer från intervjuer med lantbrukare. Peter Lundqvist på SLU berättar att många vill ställa upp och prata mot löfte om att man får vara helt anonym.

– Vi får ett bra bemötande och lantbrukarna upplever det som viktiga och gemensamma frågor. Många öppnar sig och berättar om sina erfarenheter och jag tror att vi kommer att få många väldigt användbara svar, säger han.
 

Pär Andersson
redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 20 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste