Kassaflödet ljuger aldrig – följ det…

…så sa en gång den gamla företagsledaren Percy Barnevik (ASEA, ABB, Sandvik med mera). Naturligtvis är det stor skillnad mellan ”hans” företag och många lantbruksföretag men i grunden handlar det om samma saker. Intäkterna ska vara större än kostnaderna och flödet in på pengar ska vara större än flödet ut.


Att påpeka detta är naturligtvis inte nödvändigt egentligen men jag vill ändå trycka på den sista delen i detta – pengaflödet (Kassaflödet).

Jag har jobbat med företagsutveckling inom lantbruket under många år och en sak som har slagit mig är att jag ofta stöter på företag med avsaknad av löpande likviditetsplanering. Notera här att jag skriver löpande likviditetsplanering. Många gör en likviditetsanalys (kassaflödesanalys) i samband med en investering, utbyggnad, fastighetsköp, med mera, men sedan tar det slut där. 

Efter ett år som 2018 där majoriteten av lantbruksföretagen i Sverige upplevde en tuff situation och där likviditeten påverkats kraftigt finns det många som funderat på hur de ska klara sig. Visst är det så att likviditeten inte blir bättre av att räkna på den, men jag kan garantera att det kommer vara enklare att diskutera med leverantörer, banker, med mera om man kan vara tydlig med hur man bedömer att de kommande 6 – 12 månaderna ser ut framåt.

Det finns många komplexa delar i en ekonomisk redovisningen för ett företag. Om man inte är så intresserad av detta utan helst lägger fokus på produktion är helt förståeligt, det är ju det som genererar intäkter. Men att räkna på sitt kassaflöde är egentligen ganska enkelt. Hur mycket pengar räknar man med att det går ut från kontot och hur mycket pengar räknar man med att det kommer in, under samma period.

Om man inför varje nytt år gör ett ordentligt jobb med att planera likviditeten så ger det två effekter.

Man kan se flera månader innan en eventuell likviditetskris uppstår om den kommer uppstå och på det sättet vara förberedd.

Likviditetsplaneringen är enkel att hålla aktuell och följa under året. Om man märker att foderpriser ändras, skördenivå och priset ändras så justerar man enkelt prognosen och på detta sätt är den alltid uppdaterad och aktuell.

Jag tror att många företagare känner sig stressade över att inte veta, genom att göra en (och följa upp) löpande likviditetsplanering så kanske denna stress släpper lite.

Om du inte känner att du har möjlighet eller kunskap att göra denna analys själv, ta kontakt med en redovisningsbyrå och be om hjälp. Det kräver alltid mer arbete första gången man ska göra det men sedan blir det enklare att uppdatera denna och lägga in nya värden varje år. Vad betyder det egentligen i sammanhanget om man får investera några tusenlappar i denna analys om man få bättre koll, mår bättre och kan planera långsiktigt?

I de verksamheter som jag själv är involverad så gör jag/vi detta för varje år och uppdaterar det löpande. På detta sätt känner jag mig alltid lugn även i en situation där likviditeten är ansträngd. Dessutom är det alltid enklare att ha en löpande och bra diskussion med till exempel banken när man vet och inte bara gissar

 

Christoffer Anderson
Fiestad Management AB

Artikeln publicerades tisdag den 21 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste