Lantbrukare: Glöm inte säkerheten!

Jord- och skogsbruk är en näringsgren som ligger högt i listan över arbetsplatsolyckor med dödsfall som följd. Vår och försommar innebär att många traktorer och andra maskiner rullar på fält och i trafiken. Riskhantering och säkerhet är frågor som många lantbrukare inte hinner tänka på. 

 

Under 2018 inträffade tio dödsfall i arbetsolyckor inom jord- och skogsbruk. Därmed är näringsgrenen en av de hårdast drabbade inom detta område. Foto: Pär Andersson


Under 2018 inträffade tio dödsfall i arbetsolyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. En bonde föll genom ett hål i golvet på andra våningen, en djurskötare blev träffad av en fallande höbal, en annan djurskötare blev klämd under last som föll från en lastmaskin och så vidare. Bara byggverksamhet och transport hade fler dödsolyckor.

– Lantbrukare jobbar med stora maskiner, stora djur och har att göra med stora krafter. Det är ofta ensamarbete i familjeföretaget utan anställda. Sker det en allvarlig olycka i byggbranschen blir det ofta stora rubriker. Efter en allvarlig olycka i jordbruket blir det kanske inte mer än en notis i jordbruksinriktade medier. Jordbruk är på det sättet en skyddad bransch där det ofta inte finns samma muskler för att jobba med arbetsmiljöfrågor som i de större branscherna, säger Cecilia Lindahl, ordförande i Lantbrukets Arbetsmiljökommitté, LAMK, och forskare inom bland annat säkerhet i lantbruket vid RISE.

 Cecilia Lindahl är ordförande i Lant­brukets Arbetsmiljö­kommitté som arbetar för att förebygga olycksfall i lantbruket. 
Foto: Rise

Förebyggande arbete

LAMK är ett branschnätverk som har funnits sedan 1982 och som arbetar för en säker arbetsmiljö inom lantbruket. I LAMK finns representanter från bland annat LRF, SLU, Maskinleverantörerna och Växa Sverige.

– Vårt syfte är att på olika sätt arbeta för att alla som är verksamma inom lantbruket ska ha ett arbete som inte orsakar några problem med hälsa och olycksfall och så vidare. Vi vill på olika sätt se till att de här frågorna blir synliga och vill tillsammans med branschen förbättra arbetsmiljön och säkerheten inom lantbruket, säger Cecilia Lindahl. 

”Lätt bli hemmablind”

Hon tror att lantbrukare generellt har en god insikt i vilka risker som finns i sitt arbete men att det är lätt att bli hemmablind.

– Det finns så mycket annat att tänka på, det är stressigt och svårt att hinna med. Jag tror inte att man medvetet inte bryr sig om säkerheten, men tror att det är lätt att det faller mellan stolarna för att annat går före. 

– Till exempel så vet de flesta att om kraftöverföringsaxeln brister och man inte har något skydd, är det en stor fara. Om skyddet är skadat ska man byta det omgående. Det kan vara ett exempel på något som man vet att man bör åtgärda, men som man skjuter på för att man inte har tid just då och så blir det bortglömt, säger Cecilia Lindahl. 

Stora risker

Begreppet ”sunt bondförnuft” är vanligt, många lantbrukare har stor erfarenhet och ser sitt yrke som en livsstil. Ändå ligger näringsgrenen i topp i listan över antalet dödsolyckor. 

– Om man har jobbat i 20 år och gjort på samma sätt och det aldrig har hänt något, kanske man blir lite blind för riskerna och tänker att det har ju gått bra hittills. I de intervjuer jag har gjort med mjölkproducenter framkom det att man lätt glömmer incidenter och olyckor. Jag började med att fråga om man varit med om någon olycka och många svarar nej. När vi sedan börjar prata om hur man mjölkar, hur man tar in och ut djur, vilka stressiga arbetsmoment som finns och så vidare, kommer det fram att de visst har varit med om olyckor. Någon spark här och där, det tillhör ju jobbet lite grann, känner många. Det är så hög risknivå att det blir vardag, säger Cecilia Lindahl.

Nollvision möjlig

En nollvision när det gäller dödsolyckor inom lantbruket tror Cecilia Lindahl är möjlig att uppnå. Hon tror att många lantbrukare är intresserade av att få hjälp utifrån med arbetsmiljöfrågor, bara tid och utrymme för investeringar finns. 

– Vi kommer aldrig att komma undan olyckor inom lantbruket, men jag tror inte att det är omöjligt att få bort de olyckor som leder till döden. Det krävs att vi är flera inom branschen som gemensamt jobbar med frågan. Det kan vara svårt som lantbrukare att lyfta blicken och få ett helikopterperspektiv och att hinna fundera på hur man kan förbättra. Det är bra om man som lantbrukare tar hjälp utifrån för att se sin verksamhet med nya ögon och perspektiv, säger Cecilia Lindahl. 

Dödsfall i arbetsolyckor inom jordbruk, skogsbruk och fiske
2009: 7
2010: 7
2011: 13
2012: 6
2013: 4
2014: 10
2015: 6
2016: 6
2017: 12
2018: 10
2019 (till den 30/4): 1

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Dödsfall i arbetsolyckor 2009-2018
Byggverksamhet: 89
Jordbruk, skogsbruk och fiske: 81
Transport och magasinering: 80
Tillverkning: 64
Offentlig förvaltning och försvar: 26

 

Förebygg olyckor – enkla tips!

  • Under lågsäsong – städa och skapa ordning och reda bland verktyg, maskiner och utrustning i verkstad och maskinhall. Se över att du har bra och fräsch personlig skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon.
  • Var väl förberedd inför intensiva arbetsperioder, se till att ha väl underhållna och servade maskiner, om möjligt också ett litet lager av reservdelar/förslitningsdelar som kan behövas.
  •  Skaffar du ny (eller begagnad) maskin, utrustning, traktor... se till att bli väl inkörd på dess användning och eventuella riskmoment innan det blir ”skarpt” läge, kolla instruktionsbok och testa praktiskt.
  • Fundera på vad som kan gå fel och krångla. Har jag utrustning till att åtgärda, har jag någon granne/kollega jag ringa så jag kan få hjälp eller någon verkstad som har jour? Många skador inträffar vid ensamarbete när något krånglar.
  • Se till att vara i god form själv. Har du mycket att göra, se till att sova ordentligt och slarva inte med mat och dryck så orkar du bättre och kan vara mer fokuserad.
  • Ta pauser – även korta pauser ger ny energi. Stanna traktorn – gå ur traktorn och rör på dig! Du hinner med det du ska ändå.

Källa: Peter Lundqvist, professor vid SLU och representant i LAMK


Pär Andersson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades onsdag den 22 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste