Smartphonen integreras i jordbruket med Yaras kväveapp

Yara international ­lanserade nyligen appen YaraIrix, som ska fungera som ett beslutsstöd i precisionslantbruket. Med hjälp av appen kan man mäta grödors kväve­upptag och göra avancerade kväveanalyser med sin smarta telefon.  

 

Tillsammans med sensorerna N-Tester Clip och N-Tester BT gör Yaras mobilapp YaraIx din smarta telefon till en kompetent och praktisk kvävemätare för bättre beslutsstöd i fält. Foto: Yara


– Vi vet att alla fält är olika. Genom att på ett enkelt sätt ge lantbrukaren möjlighet att utnyttja sin smartphone för precisionslantbruk blir YaraIrix en ”game-changer” för miljontals lantbrukare världen över. Lantbrukarna får information om sina fält som de hittills inte har haft möjlighet att få. Vi börjar nu lansera YaraIrix i Europa. Genom tillgång till mer exakt information om fältens växtnäringsbehov kan det både produceras mer på ett effektivare sätt och samtidigt reduceras miljöpåverkan från odlingen, säger Stefan Fürnsinn, vd för Yaras enhet Digital Farming i ett pressmeddelande. 

Grödans behov 

Mobilappen YaraIrix kan, tillsammans med sensorerna N-Tester Clip eller N-Tester BT, bearbeta mätvärden av klorofyllinnehållet i olika grödor. På så vis beräknas grödans behov av kväve vilket enligt Yara underlättar för lantbrukaren att tillföra rätt mängd kvävegödsel.

Utan tillbehör i form av sensorer kan appen YaraIrix, med hjälp av mobilkameran, göra en uppskattning av mängden kväve i höstvete under grödans tidiga utvecklingsstadier. Den uppskattade kvävemängden visas i telefonen efter att appen bearbetat mätningarna. Appen är utvecklad för både IOS och Android. 

De två tillbehören N-tester Clip och N-Tester BT kompletterar appen på olika vis. N-tester Clip är, som namnet antyder, ett clip som fästs på telefonens kamera och som gör telefonen till en mobil N-sensor. Detta möjliggör enligt Yara kväverekommendationer för ett antal grödor vid tidpunkten för kompletteringsgödsling. Rekommendationerna beräknas i sin tur med hjälp av algoritmer baserade på kunskap från omfattande fältförsök.

Vid lansering kommer N-Tester Clip endast att vara tillgängligt för odlare som är med i YaraIrix Innovationsprogram. Dessa kommer att få ett N-Tester Clip i en beta-version för praktiska prov innan den blir tillgänglig på marknaden. Intresserade lantbrukare kan anmäla sig på Yaras hemsida eller kontakta Yara för mer information. 

Provade i Sverige 

N-Tester BT är mer avancerad och kan i dagsläget hyras för att komplettera appen. N-Tester BT är en efterföljare till den välkända Yara N-Tester och kopplas ihop med telefonen via Bluetooth, där den ger rekommendationer för tilläggsgödsling i stråsäd. Yara uppger att N-Tester BT:s rekommendationer är provade i Sverige och ger samma resultat som Yara N-Tester. I YaraIrix appen kan man dessutom spara mätdata och rekommendationer som senare kan användas för att optimera gödslingen ytterligare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste