Utredning om åtgärder kring ASF

Den afrikanska svinpesten, ASF, är på framfart i världen och finns redan i flera delar av Europa. Nu ska Jordbruksverket utreda om det krävs ytterligare förebyggande åtgärder för att se till att viruset inte tar sig in i Sverige.

Jordbruksverket får i uppdrag av regeringen att utreda om Sverige behöver ytterligare åtgärder för att stå emot ASF. Enligt Karl Ståhl på SVA är den största risken att Sverige får in smittan, genom smittade matrester som förs in via människor. Ett levande sjukt vildsvin är mindre sannolik. Foto: Mostphotos

Afrikansk svinpest utgör ett allvarligt hot mot EU:s och Sveriges grisuppfödning. Därför är det av största vikt att smittan inte når Sverige. Med anledning av detta har regeringen gett Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer ta reda på om det krävs fler förebyggande åtgärder för att hindra smittspridning. Redan i dag pågår nämligen ett intensivt arbete bland myndigheter och andra berörda, för att hantera ett eventuellt utbrott. Men med det nya regeringsuppdraget ska man se om det krävs ytterligare åtgärder.

Symptom på afrikansk svinpest:

  • Hög feber
  • Nedsatt allmäntillstånd
  • Ingen foderlust
  • Blåaktig, missfärgad hud
  • Kastningar
  • Blödningar från mun och tarm
  • Ostadig gång, ögonflöde, kräkningar
  • Död inom fem till 15 dagar

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Hög dödlighet

Sjukdomen drabbar både vildsvin och tama grisar och dödligheten är väldigt hög. Smittspridningen sker via direktkontakt mellan djur, samt via människor, redskap, köttprodukter och transportbilar.

– Vildsvinen utgör redan i dag ett stort problem för svenska lantbrukare och ett utbrott av afrikansk svinpest riskerar få stora konsekvenser för grisnäringen. Sverige behöver vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att hindra att sjukdomen får fäste här, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett uttalande.

Stora gårdar 

I östra Europa är smittan utbredd bland flertalet länder. Rumänien är ett land som utmärker sig på så vis att tamgrispopulationen är hårt drabbad, däribland några av landets största gårdar. Sedan september 2018 finns ASF även bland vildsvin i Belgien, där man just nu kämpar för att hålla smittan inom ett begränsat område och hindra den från att spridas till landets tamgrisar.

Kina och Vietnam är andra länder som drabbats mycket hårt av ASF. För Kinas del prognosticerar bland annat Rabobanks analytiker om en nedgång i grisköttsproduktionen på mellan 25 och 35 procent 2019, med en enorm påverkan på marknaden som resultat

Släpp inte in ASF i Sverige!

Till dig som jobbar med grisar:

• Vänta 48 timmar efter besök i utländsk besättning innan du arbetar med djur i Sverige.

• Se till att inte matavfall ges till grisarna.

• Tvätta alltid händerna innan du börjar arbeta i stallet.

• Använd gårdens egna arbetskläder och skor eller stövlar.

Till dig som åker på jaktresa utomlands:

• Var noga med rengöring av utrustning, kläder och stövlar före återresa till Sverige. Tvätta helst kläder i maskin. Man kan också lägga kläder och utrustning i bastu, över 60 grader i 30 minuter.

• Rengör jakthundens utrustning, halsband, västar med mera. Tvätta hunden ren.

• Ta inte med kött eller obehandlade troféer till Sverige.

• Vänta 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländsk grisbesättning innan du besöker någon gård med grisar, innan du hanterar foder för vildsvin eller besöker dylik utfodringsplats.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

Artikeln publicerades torsdag den 23 maj 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste