”De vill vara bönder, de vill inte vara jägare”

Viltskador och klimat stod i fokus när LRF höll sin riksstämma på Sånga-Säby utanför Stockholm.

Ordförande Palle Borgström vittnar om framtidstro och stolthet på LRF:s riksförbundsstämma. Men också desperation bland de företag som drabbas hårt av viltskador. På bilden syns även Emilia Astrenius Widerström, LRF ungdomens ordförande. Foto: Ann Lindén

Hur var årets stämma?

– Det var en väldigt god stämning och mycket fokus på framtid och utveckling och tillväxt. Men också en del väldigt aktuella frågor, säger Palle Borgström som valdes om som LRF:s förbundsordförande.

Den största frågan som lyftes under stämman var vilt och viltskador, framförallt orsakade av vildsvin.

– Väldigt många vittnade om desperation där man ger upp att odla en del fält. Till och med hela gårdar i mellanbygder är på väg att ge upp. Det blir omöjligt när grödor och vallar blir uppbökade flera gånger om året, säger Palle och fortsätter:

– I väldigt stora områden kan man inte heller välja att odla de grödor som passar i växtföljden, utan man måste anpassa sig till viltsituationen. Vi hör också om ungdomar som säger att de tvekar om att vilja överta gården eller att driva företag inom de gröna näringarna. De vill vara bönder, de vill inte vara jägare.  

Vad är planen framåt?

– Vi kommer att bjuda in till en högnivågrupp där vi samlar näringsdepartementet, Naturvårdverket, Jordbruksverket och troligen Livsmedelsverket. Och andra berörda, till exempel polisen vad gäller de ökande trafikolyckorna med vildsvin. Och givetvis jägarorganisationerna och berörda i våra egna regioner. Tanken är att vi i den här gruppen kan hålla alla uppdaterade kring hur läget är och gemensamt föreslår de åtgärder som behöver genomföras.

Flera åtgärder

Redan under stämman offentliggjorde LRF de krav på åtgärder man vill se när det kommer till vilt och vildsvin.

– Vi vill bland annat begränsa utfodringen, ta fram en ny jaktlagstiftning och underlätta för jakten och för försäljningen av vildsvinskött. Det behövs ett kommunikationsarbete för att vi ska kunna tala om hur utmanande det här är och hur oacceptabelt stora skador som en del får lida av.

Palle hoppas att högnivåmötet ska kunna komma i gång så snart som möjligt.

Fakta: LRF föreslår följande åtgärder kring vilt:

• Riksdagen måste reglera utfordringen av klövvilt.

• Viltförvaltningen måste bli mer hållbar och därför måste regeringen tillsätta en ny jaktlagsutredning med målet att ta fram en ny jaktlagstiftning som är anpassad till dagens verklighet. Viltskadorna i jordbruket är på en oacceptabel nivå och hotar möjligheten att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad matproduktion.

• Livsmedelsverket måste öka takten och presentera ett enkelt och billigt system så att jägare får sälja vildsvinskött direkt till konsument.

• Inför statliga subventioner på trikintester av vildsvinskött så att avskjutningen kan öka.

• Tillåt användning av drönare med kamera vid jakt efter vildsvin.

• Jordbruksverket behöver ta hotet med afrikansk svinpest (ASF) på allvar och upprätta en plan för avskjutning av vildsvin, om/när ASF kommer till Sverige. Förebyggande arbete i form av ökad avskjutning måste också till.

Mellersta Ådalens LRF i Västernorrland blev årets lokalavdelning. ”Avdelningen har utmärkt sig genom att gå från avsomnad till högaktiv, både när det gäller aktiviteter och motioner. Lagledarna, laget och allas engagemang och ansvarstagande har bidragit till framgångsresan.”, löd motiveringen. Foto: Ann Lindén

Gemensam klimatstrategi

Under stämman fördes även diskussioner kring klimat och vad de gröna näringarna har för position i debatten. LRF vill stärka detta och ta en mer offensiv position.

– Vi fick i uppdrag av stämman att ta fram en gemensam klimatstrategi och målsättningar för de gröna näringarna. Många jobbar redan med det här, så ganska mycket är redan gjort. Så till viss del handlar det om att tala om vad som är gjort, hur bra vi är, men det räcker inte. Vi behöver göra mer.

Jobbet börjar direkt och målet är att strategin och målen ska vara klara innan årsskiftet.  

Vad ska LRF ha som fokus framåt?

– Det är inga stora omsvängningar. Fokus är på livsmedelsstrategin med tillväxt i livsmedelsproduktionen. Skog och äganderätt är fortfarande viktiga frågor. Och givetvis klimatfrågan. Vi har fullt upp med viktigt arbete framöver.

Lantmästare Mikaela Johnsson från Ljungby blev ny ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse. Foto: Ann Lindén

Under stämman valdes två nya ledamöter in i styrelsen; 36-åriga Mikaela Johnsson och 60-åriga Paul Christensson.

– Det är alltid intressant att få in några nya i styrelsen. Det ger nya perspektiv och ny energi, säger Palle.

Läs mer: Hon föreslås till LRFs riksförbundsstyrelse 

Lämnade styrelsen gjorde därmed Sara Helgestrand och Sven Erik Hammar. 

Paul Christensson driver flera företag inom växtodling, grisuppfödning, äggproduktion och entreprenadverksamhet. Han är även vädligt engagerad i skogsfrågor. Foto: Ann Lindén

Hur var känslan under stämman?

– Det var mycket framtidstro och stolthet. Temat i år var kraften i landet. Det finns många goda exempel på hur man agerade under förra sommarens torka och bränder. Dels det som vi gjorde från LRF i stort, men det togs också många spontana initiativ. Folk la allt annat arbete åt sidan och körde gödseltunnor med vatten dygnet runt. Men även medlemmar som förberedde evakuering av djur. Det har vi även sett vid andra tillfällen, som när det brann i en ladugård i Värmland i slutet av vintern. Folk runt omkring ställde upp något otroligt. Det finns en sådan kultur. När någon drabbas så ställer bönder upp och hjälper till.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 23 maj 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera