Minskad övergödning med ny projektsatsning

Den nya satsningen har döpts till LEVA-Lokalt engagemang för vatten och i dagarna invigdes den, i samband med Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens.

Nu är 20 lokala vattenprojekt i gång, med ett gemensamt mål om att minska övergödning i Sverige.
Foto: Thinkstock

Inom projektet i stort har 20 lokala projekt fått dela på 37 miljoner kronor för att under två år utveckla nya arbetsformer inom vattenvården. Alla projekt har nu fått sina åtgärdssamordnare och dessa samarbetar med markägarna, för att få till ännu fler åtgärder mot övergödning. Till exempel genom fler våtmarker eller andra odlingsmetoder.  

– LRF är en av drivkrafterna bakom LEVA för att det finns många olika aspekter på vatten som engagerar på landsbygden. De 20 nya resurspersonerna kommer kunna hjälpa till att fånga upp den lokala kunskapen och få rätt sak gjord på rätt plats, säger Markus Hoffmann, LRFs vattenexpert, i ett pressmeddelande.

LEVA är i grunden ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, LRF, Greppa Näringen, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna.

Det som är speciellt med den här satsningen är enligt LRF att det hela bygger på lokala satsningar, som backas upp av fem stora myndigheter och organisationer.

Fakta: Alla lokala vattenprojekten

Orust kommun, Samordnare för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, Orust kommun

Västerviks kommun, Vattensamordnare i Västerviks kommun

Falkenbergs kommun, Samverkan ger framgång

Norrtälje Naturvårdsstiftelse, Vattenvård i Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner

Kävlingeåns vattenråd, Vombsjöns tillrinningsområde

Saxåns-Braåns vattenråd, Saxån-Braåns avrinningsområde

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Tillsammans mot övergödning i ett klimat under förändring

Trelleborgs kommun/SV Skånes VR, Sydvästra Skånes vattenråds avrinningsområde

Dalslands miljö- och energiförbund, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Lillån

Länsstyrelsen Västerbotten, Tavelån och Tavlefjärden- åtgärdsplanering och samverkan för god status

Länsstyrelsen Halland, Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning i Löftaån, Hovmannaån och Torpaån

Hushållningssällskapet Halland, Förbättrad vattenkvalitetet inom kustnära mindre avrinningsområden i Halland och nordvästra Skåne

Hjälmarens vattenvårdsförbund, Blackstaåns avrinningsområde

Enköpings kommun, Samverkan för bättre vattenkvalitet inom Enköpingsåns och Örsundaåns avrinningsområden

Mälarens vattenvårdsförbund, Åtgärdssamordning i Sagåns och Mälarens avrinningsområde för minskad övergödning

Tidans vattenförbund tillsammans med Hushållningssällskapet Skaraborg, Minskad övergödning i Tidan

Ideella föreningen Lantbrukarnas riksförbund sydost, Från strategi till åtgärd för minskad övergödning

Länsstyrelsen Östergötland, Vikbolandet, norra delarna av Söderköpingsåns avrinningsområde, samt slättbygden söder om Roxen

Södertälje kommun, Åtgärder för god vattenstatus i Stavbofjärden med tillrinningsområden i Södertälje kommun

Länsstyrelsen Skåne, Finjasjön - En balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste