Stöttning till kinesiska grisföretagare

Den afrikanska svinpesten (ASF) har drabbat Kina hårt. Via finansiellt stöd till grisuppfödare hoppas landets beslutsfattare på att kunna lindra konsekvenserna.

Kinesiska grisuppfödare föreslås få en del ekonomist hjälp. Foto: Mostphotos

Förenklade lånevillkor, kortare handläggningstider och förlängd lånetid för lån som går ut inom kort är några av de åtgärder som det kinesiska ministeriet för jordbruk- och landsbygdsfrågor på sin hemsida uppmanar kreditinstitut att vidta. Dessutom föreslås en maximal ränta på två procent. Särskilt fokus bör enligt ministeriet läggas på gårdar med storskalig produktion, skriver Reuters.

Åtgärderna föreslås efter att Kinas grispopulation sjunkit 22 procent mellan april 2018 och 2019, på grund av en lavinartad spridning av ASF, uppger Reuters vidare. Kina, där griskött traditionellt sett står för en betydande del av kosten, står nu inför en bristsituation, även om importen ökat kraftigt under våren, vilket lett till ökade grispriser i länder som exporterar till Kina, däribland Danmark och Tyskland.

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste