Svensk mat på cykeltävling

Den här veckan går Vätternrundans olika tävlingar av stapeln. I år serveras de tävlande svenskt kött.

I och med ett samarbete mellan regionala LRF och Vätternrundan kommer årets deltagare i Vätternrundan att kunna äta svenskt kött. Foto: Mostphotos 

– Vi har lantbrukare och lokala producenter i världsklass. Det är vi stolta över och lyfter gärna fram dem, säger Erik Erjeby, regionchef för LRF Östergötland, i ett pressmeddelande.

LRF vill med stöd av den nationella och regionala livsmedelsstrategin höja medvetenheten hos konsumenterna och på sikt öka livsmedelsproduktionen i Östergötland. Därför ser de sin medverkan på Vätternrundan som viktig.

Svensk mat

– LRF Östergötland har en målbild. Evenemang och konferenser ska servera mat som är producerad och förädlad i Sverige. Här ska lokal och regional mat lyftas fram eftersom den minskar miljöbelastningen och ger jobb till lokalsamhället. En arrangör ska också aktivt arbeta för att minimera matsvinnet, säger Peter Borring, regionordförande LRF.

Skickliga producenter

LRF har startat ett samarbete med Vätternrundan som kommer att löpa över flera år. Bland annat genom att se till att maten som serveras i Foodcourt är svensk och hållbart producerad.

– Östergötland har många skickliga producenter. Vi har naturbeteskött, äggproducenter, potatisodlare, grisgårdar och en riktig kornbod. När man köper regionala matvaror gör man något bra för klimatet samtidigt som man också gynnar den lokala företagsamheten, lantbrukarna i närområdet, säger Peter Borring som vill öka hushållens kunskap om matens ursprung.

Lite fakta om svensk livsmedelsproduktion att föra vidare till dem som inte är insatta:

  • Lokalproducerad mat är klimatsmart: 70 procent av växthusgaserna kommer från importerad mat.
  • Svenskt nötkött på grillen är bästa valet. Utsläppen från svenskt nötkött är 25 procent lägre än medelproduktionen i EU. Utsläppen från produktionen i EU är cirka 60 procent lägre än den globala medelproduktionen.
  • Sverige är världsledande i god djurhållning. En gris som mår bra är mindre sjuk. Sverige använder minst antibiotika av alla EU-länder. Ett krav från bondehåll. Så är produktiviteten i svensk grisproduktion också bland de bästa i världen.
  • Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världssnittet.
  • Energiförbrukningen i växthusodlingar har mer än halverats sedan början av 2000-talet, samtidigt har användningen av fossila bränslen minskat med mer än 80 procent.
  • För att klara riksdagens miljömål behövs fler betande djur. Vinnare är den biologiska mångfalden, som behöver betesdjuren för att skapa bra miljöer för insekter, fåglar och djurarter. Samtidigt får vi öppna landskap.

Källa: LRF

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Kommentera