Djurhållare uppmanas att överklaga

Prejudikat från domstolar enda sättet att klargöra otydliga föreskrifter menar Länsstyrelsen Skåne som bjöd in branschen till en gristräff.

Foto: Torgil Folger

Länsstyrelsen Skåne har genom åren uppmärksammat att det kommer mer och mer inredning i ströade liggboxar för suggor. I många fall finns det också väldigt lite strö för komfort. Länsstyrelsen får också frågor från djurhållare om det går att bygga på det ena eller andra sättet och hur mycket man måste strö.

När det gäller den digivande suggans liggarea är förutsättningarna otydliga. Vägledning och yttranden från Jordbruksverket skiljer sig från föreskriftstexten. Länsstyrelsen Skåne menar att enda sättet att komma vidare kring vad som gäller är att prova detta i domstol. Genom att utfärda ett föreläggande och uppmana djurhållaren till att överklaga detta har Länsstyrelsen Skåne därför drivit frågan om att suggan ska ha tillgång till en yta av 2 * 0,7 meter.

Domstolen har i detta fall gett ett tydligt svar. Det går inte att kräva att suggan har tillgång till 2*0,7 meter och det går inte heller att kräva strö för komfort i större utsträckning än annars på den delen som är spalt.

I praktiken innebär detta att Länsstyrelsen Skåne fortsättningsvis endast kommer att kontrollera om de erforderliga ytorna finns, inte om de är tillgängliga för suggan.

Förvaltningsrätten har också uttalat sig i frågan om strö för komfort. Strö för komfort kan endast krävas om golvet är strävt, kallt eller om djuren har skador. Även i detta fall skiljer sig vägledningen avsevärt från föreskriften.

Från djurhållarnas perspektiv är upplägget kring föreläggande och domstolsprocess för att klargöra förutsättningarna starkt ifrågasatt. Det finns en rädsla och ovilja från branschen sida kring att processa mot Länsstyrelsen. Ett föreläggande anses vara en stark markering mot en enskild djurhållare även om den efterföljs av en uppmaning att överklaga.

Från Jordbruksverkets sida delar man uppfattningen om att ärenden ska prövas i domstol för att klargöra tveksamheter. Samtidigt uppmanar man branschen att komma med initiativ kring forskning för att ge vetenskapligt underlag kring nya föreskrifter.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste