SLU leder projekt om hållbart lantbruk

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU ska samordna fem forskningsprojekt kring hållbar mjölkproduktion och hållbar konsumtion. 

Mjölkbranschen är en central del av de gröna näringarna i Sverige och har sedan länge, tillsammans med forskningen arbetat med att minska sin klimatpåverkan. Nu bildas ett nytt projektprogram som omfattar hela kedjan, för att fortsätta arbetet mot en mer hållbar mjölkproduktion och -konsumtion. Foto: Carolina Wahlberg

Titeln på programmet är Sustainable Diets from Sustainable Production systems och kommer att pågå mellan 2019-2022.

– Till skillnad från många andra länder har svensk mjölk en lägre miljöpåverkan men det finns ändå en förbättringspotential och kunskapsluckor att fylla. Förhoppningsvis leder projekten till en ökad förståelse av svensk mjölkproduktions miljö- och klimatpåverkan, såväl den positiva som den negativa, säger Ola Thomsson, koordinator för programmet, i ett pressmeddelande.

16 miljoner

Forskningsprojekten har tilldelats medel från Arla och Stiftelsen lantbruksforskning på 16 miljoner kronor. Projekten kommer genomföras vid tre olika forskningsinstitutioner: SLU, RISE samt Chalmers.

– Eftersom SLU är ett universitet som skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld är SLUs roll som koordinator för dessa projekt helt rätt. Precis som initiativet och satsningen av Arla och SLF ligger helt rätt i tiden, säger Erik Fahlbeck, prorektor och vicerektor för samverkan vid SLU, i ett uttalande.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste