Gårdsförsäljning av öl och vin ett lyft för matkulturen

Sverige är unikt. Vi är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av några egentillverkade alkoholhaltiga drycker, i någon kvantitet. Alla våra grannländer tillåter gårdsförsäljning av på platsen egentillverkat öl och vin. Men i Sverige är det såklart omöjligt.

Skälet sägs vara EU-rätten. Det ska visst vara omöjligt att behålla butiksmonopolet för alkoholförsäljning, Systembolaget och samtidigt tillåta någon form av gårdsförsäljning av öl och/eller vin.

Finland är som bekant med i EU och har statligt butiksmonopol för alkoholförsäljning, men har gjort en annan bedömning. Än så länge utan att EU beivrat det.

Både Norge och Finland tillåter numera försäljning av starköl (med viss begränsning av alkoholhalten) i livsmedelsbutiker. Enligt Systembolagets lobby-kampanj så skulle vi i Sverige behöva göra detsamma om vi tillät gårdsförsäljning. En av de mest insatta, europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M), menar att det inte stämmer: - Inom EU beslutar varje land om vilken alkoholpolitik det vill driva och Systembolagets framtid har vi i våra egna händer, skriver han i Svenska Dagbladet (6/4 2019).

Systembolagets lobby-kampanj? Systembolaget är väl ett helstatligt företag som bör drivas utifrån politikernas direktiv? Ska de driva politik? Vi är på ett sluttande plan när helstatliga företag och myndigheter tillåts bedriva publika kampanjer till förmån för sin egen organisms existensberättigande och/eller tillväxt.

Systembolagets aktiva kampanj mot gårdsförsäljning är ett skolboksexempel på när svagt ledarskap från huvudmannen leder till olämpliga utsvävningar i verksamheten.

Kampanjandet mot gårdsförsäljning stöds också av Systembolagets största leverantörer, tillika större dryckesimportörer. Det bör svenska jordbrukare och dryckesentreprenörer se som en morot.

Det anförs ofta av motståndare mot gårdsförsäljning att det skulle leda till närmast en fördubbling av alkoholrelaterade dödsfall. Det är en grov gissning som förutsätter en mycket osannolik händelsekedja, som slutar med att alkoholförsäljning släpps mer eller mindre fritt i Sverige. Det stöds inte heller av fakta, som visar att hittillsvarande avregleringar inte ökat alkoholkonsumtionen i Sverige. Det senaste decenniet har alkoholdödligheten per capita tvärtom minskat.

Missbrukare väljer inte att köpa hantverksmässigt producerad öl eller vin från gård, när landet är fullkomligt översköljt av billig privatimporterad eller insmugglad alkohol.

Svensk besöks- och turistnäring skulle gynnas av gårdsförsäljning av öl- och vin. Det är för utländska gäster besynnerligt att inte kunna köpa med sig dryck från gårdsbesök som souvenir och minne. Det ligger helt i linje med den nationella och regionala livsmedelsstrategier att stimulera ökad produktion och förädling av livsmedel. Gårdsförsäljning är en viktig pusselbit för att stimulera lokalt entreprenörskap kring mat och dryck. Vi behöver odla vår stolthet över maten, inte skuldbelägga mat- och dryckeskulturen. Drycken är en viktig pusselbit som skulle förstärka ekonomin och attraktiviteten för många gårdsbutiker.

De möjligheter som Systembolaget idag erbjuder mindre dryckesproducenter att nå ut till konsument, är helt otillräckliga.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har i januariöverenskommelsen kommit överens om att ännu en gång utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Dock med reservationen att Systembolagets monopol måste säkras.

Det finns ingen anledning att invänta en utredning till i denna fråga. Det är hög tid att nu samla majoritet i riksdagen för ­tillåtande av gårdsförsäljning, gå till beslut och tvinga regeringen till verkställande.

Stefan Ljungdahl

 

Artikeln publicerades onsdag den 12 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste