Slutpriserna för skörd 2018 – inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellt prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2017 inklusive efterbetalningar. I skörd var det maltkorn som betalades högst av spannmålen, men det var foderhavre som hade ökat mest i pris jämfört med föregående år. 

 

Spannmålsåret 2018 blev ett extremår som skrev in sig i historieböckerna. Enligt Jordbruksverket blev den totala spannmålsskörden i Sverige 3,25 miljoner ton, vilket är den lägsta nivån sedan slutet av femtiotalet. Foto: Björn Schubert

En regnig höst 2017, en lägre areal med höstsådda grödor och en torr, varm sommar förändrade marknadssituationen i Sverige och vi gick från att vara en nettoexportör av spannmål till att bli en nettoimportör.

Störst ökning för havre

Spannmålspriserna i 2018 års skördekontrakt ligger ungefär en tredjedel högre än prisnivån 2017. Det finns en spannmålsgröda som sticker ut och det är havren.

Den svenska produktionen av havre i princip halverades 2018 jämfört med 2017. Den totala svenska havreskörden stannade på 364 000 ton. 

Vilket innebar en brist på grynhavre som drivit upp prisnivån på de partier som finns och för att kunna konkurrera om havre lagrad hos djurbönder för foderproduktion.  Vilket blir ännu tydligare i eftermarknadspriserna där grynhavre drog ifrån maltkornet rejält.

Eftersom prisnivån på havre var låg 2017 så har den också haft större utrymme att röra sig uppåt på, för att både hämta in kornets prisnivå och stiga över den. Grynhavrepriset har därför gått upp 59 procent jämfört med 2017, och foderhavrepriset har lyft med 69 procent.

Oljeväxter hänger inte med spannmålen

I relation till spannmålen har raps haft en dystrare utveckling. Rapsens prisnivå har haft stöd av en minskad produktion i EU, men samtidigt har efterfrågan på rapsolja skadats av osäkerheten kring biodieselproduktionen och en ökad import av biodiesel från Sydamerika och Sydostasien. 

Summan blev att de svenska odlingspriserna i skörd endast är 6 procent högre 2018 än 2017. Vilket innebär att rapsodlingens värde som avbrottsgröda till höstvetet sjönk.

Högst vetepris i Skåne

I tabellerna är slutpriserna redovisade inklusive efterlikvider. 

När högst utbetalda priser i skörd 2018 jämförs så är det Lantmännen i prisområde Skåne som dominerar och prisbilden ser det ut så här:

Det högsta kvarnvetepriset i skörd 2018 noterades av Lantmännen Skåne med 186 kr/100 kg. Lantmännens efterlikvid innebär att man passerar Svenska Foders pris med en krona. Toppriset ligger 46 kr högre än högsta nivån 2017. 

Lantmännen Skåne kunde betala bäst för maltkorn med ett pris på 211 kr/100 kg, 50 kr över toppriset 2017.

Och högst notering för oljeväxter togs hem av Lantmännen Skåne med ett pris på 357 kr/100 kg. 20 öre högre än 2017.

Uppåt för eko

2018 såg överlag mycket positivt ut för priserna på ekologisk spannmål. 

I år låg Vara Lagerhus i topp för ekologisk spannmål till livsmedel medan Svenska Foder placerade sig höst inom foderkvaliteterna. Det omvända gällde för åkerbönor där Vara Lagerhus betalades högst och oljeväxter där Svenska Foder knep förstaplatsen om högst notering.

Volym och kvalitet

I prisredovisning som gjorts av Jordbruksaktuellt är det tydligt hur priserna kan variera inom ett prisområde beroende på vilken anläggning man väljer att leverera till. Det som inte syns i de här tabellerna är också att betalningen till bonden kan skilja sig markant för samma vara.

I tabellerna har ingen hänsyn tagits till marknadsaktörernas olika kvalitetsregleringar.  Till exempel har olika handlare olika skalor för proteinreglering av kvarnvete, accepterad inblandning av andra sädesslag, vissa betalar bara maltkornspris för det som går över sållet, medan andra betalar maltpris för hela volymen oavsett rensutbyte. Varianterna är många och utav olika stor betydelse.

Brutna kontrakt

Inte heller syns det hur kontrakten är formulerade i tabellerna. Hos de större aktörerna kontrakteras volymen som man vill leverera medan hos KLF och Vara Lagerhus kontrakteras istället arealen. 

Skillnaden kan få betydelse för det ekonomiska utfallet ett år som detta med avsevärt lägre skörd än vad som kunde förväntas under våren när kontrakten skrevs.

Kontraktsvolymer som inte har kunnat uppfyllas har också hanterats olika av marknadsaktörerna. Allt från krav på lantbrukaren om ersättning för kontrakt som inte har fyllts till möjligheten att ersätta en sort med en annan volym till att kunna skjuta fram leveransen av de kontrakterade varan till skörden 2019.

För en korrekt bedömning vilket pris som är bäst får man utgå från den egna gårdens förutsättningar och transportkostnader. Tabellerna ger en överblick hur marknadspriserna kan variera.   

 

Prisområde Skåne
Kr/100 kg Lantmännen, Skåne Svenska Foder KLF
Höstvete, Kvarn 180-186 176-185 178
Höstvete, foder 172-178 172-180 173
Vårvete 184-190 178-180 183
Råg 174-180 167-171 171
Korn, malt 205-211 195-205 196
Korn, foder 170-176 167-175 169
Havre, gryn 206-213 201-207 191
Havre, foder 181 169-177 171
Åkerböna - 185-195 176
Raps 336-357 338-353 341

Slutpriser för leverans i skördepool inklusive efterbetalning

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigttillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Svenska Foder maltkorn avser Irina, Lantmännen maltkorn avser Propino och KLF maltkorn avser både Irina och Planet.

Lantmännens och Svenska Foders toppnoteringar för raps avser leverans i Karlshamn.

Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort med minimalt prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

I tabellen ingår efterbetalning för KLF om 1 kr/dt och Lantmännen 1,5 procent.

 

Prisområde Syd/Kalmar
Kr/100 kg Lantmännen Svenska Foder, Kalmar Swedish Agro, Kalmar
Höstvete, kvarn 181-186 183 181
Höstvete, foder 177-182 180 177
Vårvete - 185 185
Råg - 173 171
Korn, malt 203-206 205 204
Korn, foder 173-178 173 176
Havre, gryn 209 205 211
Havre, foder 176-181 175 179
Åkerböna 188 193 214
Raps 345-346 353 350

Slutpriser för leverans i skördepool

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigt tillägg för kontrakt tecknade före 31/3, och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Svenska Foders priser avser vara från prisgrupp Syd levererad Mörbylånga, Färjestaden, Kalmar.

Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

Svenska Foder maltkorn avser Irina. Lantmännen maltkorn avser Planet.

I tabellen ingår efterbetalning för Lantmännen med 1,5 procent.

 

Prisområde Väst
Kr/100kg Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Värmland Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 171-183 175-183 171 184
Höstvete, foder 164-177 173-180 166 175
Vårvete 171-180 178-185 175 192
Råg 172-182 166-173 181 184
Korn, malt 196-208 193-203 201 207
Korn, foder 152-175 166-173 170 175
Havre, gryn 199-211 195-205 204 197
Havre, foder 164-177 168-175 174 175
Åkerböna 176-188 188 206 207
Raps 333-339 331 336 337
Oljelin 340 - - 352

Slutpriser för leverans i skördepool

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigt tillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg.

Lantmännens och Svenska Foders priser redovisas som leverans till ort utan prisavdrag samt som leverans till ort med maximalt prisavdrag i området.

Svenska Foder maltkorn avser Irina. Lantmännen och Vara Lagerhus maltkorn avser Propino.

I tabellen ingår efterbetalning för Lantmännen med 1,5 procent och Vara Lagerhus 5 kr/dt.


 

Ekologisk spannmål, KRAV
Kr/100kg KLF Lantmännen Svenska Foder Swedish Agro, Kalmar Vara Lagerhus
Höstvete, kvarn 351 365 355 360 382
Höstvete, foder 306 325 340 320 332
Vårvete - 401 390 395 -
Råg 336 350 345 - 362
Korn, malt 341 360 355 - 372
Korn, foder 301 320 330 315 327
Havre, gryn 361 373 370 354 377
Havre, foder 311 325 330 320 327
Åkerböna 401 421 425 415 432
Raps 901 924 925 910 917

Slutpriser för leverans i skördepool, utan ortsavdrag

Priserna är på kontrakterade volymer/arealer och inkluderar kontraktstillägg, i Lantmännens fall även tidigt tillägg för kontrakt tecknade före 31/3 och i Svenska Foders noteringar ingår teckna tidigt tillägg. 

Lantmännen grynhavre har ett ortsavdrag på 3 kr/100 kg då det inte fanns nollort.

Vara Lagerhus oljeväxter är inklusive oljetillägg.

I tabellen ingår efterbetalning för KLF med 1 kr/dt, Lantmännen med 1,5 procent och Vara Lagerhus 5 kr/dt.

 

Skördepriser 2018, högsta pris i Sverige och förändring
  Högst notering (kr/100 kg) Förändring 2017/2018
Kvarnvete 186 +33%
Fodervete 182 +32%
Råg 184 +32%
Maltkorn 211 +31%
Foderkorn 178 +45%
Grynhavre 213 +59%
Foderhavre 181 +69%
Åkerböna 214 +19%
Raps 357 +6%

 

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 juni 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste