”Både kvantitet och kvalitet ser bra ut”

600 hektar vall ska skördas på Skottorps Säteri vid Laholm i Halland. Vid vårt besök mitt i förstaskörden var växtodlingsansvarig och delägare Erik Gunnarsson nöjd med resultatet så långt.

 

När det är dags för skörd tar Skottorps Säteri hjälp av Bondåkra Maskinstation som hackar med en självgående Claas Jaguar 960 och kör gödseltunnan som sprider rötrester från biogasanläggningen bara några timmar efter skörd. Säteriet hyr även in några vagnar från maskinstationen, i övrigt kör man med egna maskiner. Foto: Pär Andersson


– Kvaliteten är jättebra och mängden överträffar våra förväntningar. Det behövs! Men i fjol vid den här tiden fick vi också en jättebra förstaskörd och då började vi fundera på var vi skulle göra av allt foder. Det fick vi äta upp snabbt, säger Erik Gunnarsson under en kort paus från packandet med lastaren i plansilon.

Erik Gunnarsson är växtodlingsansvarig och delägare i familjeföretaget Skottorps Säteri. 

Bäst att inte säga för mycket nu då?

– Exakt. Men vi går in med bättre förutsättningar i år rent vädermässigt. Vi har fått mycket regn den senaste tiden, så det är vi lyckligt lottade med.

Skottorps Säteri är ett familjeföretag i södra Halland med bland annat växtodling på 3 000 hektar, 1 200 mjölkande kor och eget mejeri. Man är självförsörjande på grovfoder till korna och därför är en lyckad vallskörd givetvis avgörande för verksamheten.

– Det känns bra att vara igång, riktigt skönt! I fjol klarade vi oss med nöd och näppe, vi har kvar foder till en månad till, säger Erik Gunnarsson.

Explosionsartad tillväxt

Han berättar att tillväxten på gräset har ökat kraftigt den senaste tiden.

Strängläggaren från Kuhn med 14,7 meters arbetsbredd bereder väg för hacken.

– Det har exploderat. För några veckor sedan var det inte alls lika mycket, så det är förvånande att det blir så här stor skörd. Först hade vi väldigt torrt väder och då vattnade vi intensivt. Vi har vattnat en tredjedel av våra vallar med 20-25 millimeter. Det gjorde god nytta. Sedan har det varit kallt och frostnätter, blåst och hagel och allt möjligt, men vallen har ändå exploderat den senaste veckan.

Skottorps Säteri tar fyra eller fem skördar. Den totala mängden är viktigare än antalet skördar, menar Erik Gunnarsson. I år väntade man något längre än man behövt med förstaskörden för att få större kvantitet. 

– Vi har följt detta startdatumet för skörden fem, sex år bakåt i tiden, säger han. 

Vallarna blir tre år gamla innan de vänds och förnyas. Det är jämnt fördelat på arealen och 200 av de 600 hektaren är alltså nya varje skördesäsong. 

– Det är dyrt att anlägga vallar, så de får ligga i tre år. Vi får också möjlighet att så en höstgröda som höstvete eller raps vart tredje år. Men det gjorde vi inte i fjol, då behövde vi allt foder som vi kunde få, säger Erik Gunnarsson.

Om skördesäsongen fortsätter enligt planen är det dags för andraskörd på Skottorps Säteri den sista veckan i juni.
 

Skottorps Säteri

Plats: Vid Laholm, södra Halland

Ägare: Familjen Gunnarsson

Verksamheter: Mjölkproduktion, eget mejeri, köttproduktion, växtodling, producerar egen el via vindkraft och biogas med mera

Mjölkande kor: 1200 stycken

Vall: 600 hektar

Historia: Lars-Inge Gunnarsson övertog en gård i Ränneslöv efter sin far i mitten av 1980-talet. Då bestod besättningen av cirka 90 kor. 2002 förvärvades gården Skottorps Säteri. Efter ombyggnad och renovering 2003 startades mjölkproduktion också där. 2018 köptes Ösarps Gård norr om Laholm.

 

Förstaskörden blev lyckad, sett till både mängd och kvalitet.

 

Pär Andersson
redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades lördag den 15 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste