Beprövad spruta uppdaterad för framtiden

I sin växtskyddspruta UX01 lägger Amazone särskild vikt vid snabb bomstyrning och uppdaterad elektronik. På så vis vill man underlätta användningen av sprutan i fält.

PowerGear har testat Amazones växtskyddsspruta UX6201 med en tankvolym på 6 200 liter och en 30 meters ramp med smarta funktioner för höjdreglering samt krängningsdämpning. Foto: Simon Broch Hansen

Tyska Amazone erbjuder både burna, bogserade och självgående växtskyddsprutor i sitt produktprogram. De bogserade växtskyddssprutorna, som går under modellbeteckningen UX, finns med tankvolymer på 3 200 – 12 000 liter och är populära i norden. UX-serien har funnits i många år, men på Agritechnica 2017 presenterade Amazone uppdaterade modeller under beteckningen UX01.

Denna serie innehåller modellerna UX4201, UX5201 och UX6201 med tankvolymer på 4 200 – 6 200 liter. I detta nummer av PowerGear tittar de danska maskintestarna närmare på den största modellen, UX6201, med en 30 meters ramp i ContourControl-versionen, och undersöker de många tekniska finesserna som finns på sprutan.

Förfinar beprövad ramp

Testmodellen UX6201 har tillräckligt mycket extra­utrustning för att tillfredsställa även de mest krävande användarna. Bland denna extrautrustning vill testföraren framhäva den nya, optimerade rampstyrningen ContourControl. Systemet består både av nyutvecklad elektronik och nya snabbverkande hydraulventiler.

Själva Super L2-rampen har samma flerledade konstruktion som även finns hos sprutorna i UX-serien. En nyhet är att Amazone nu monterat elektriska potentio­metrar vid varje led, så att in -och utfällning nu kan ske med sekvensstyrning, istället för som tidigare där processen skedde med hjälp av oljekranar som öppnades på de enskilda sektionerna. Testföraren räknade tiden det tog för rampen att fällas ut från transportläge till arbetsläge, något som tog blott 40 sekunder. Ihopfällningen gick på 45 sekunder.

Upphängningen som styr rampens höjd är förlängd på UX01-modellerna. På så vis når rampen ännu längre ner och kommer närmare grödan. 

Rampen är utrustad med totalt sex höjdlägessensorer, där de två yttersta på rampen styr vinkeln i förhållande till centrumupphängningen medan de två innersta styr höjden på centrumupphängningen. Tack vare ContourControl kan rampens vingar nu också tiltas negativt, det vill säga under horisontellt läge. Det är en funktion som PowerGears testförare tror att många kommer uppskatta, framförallt vid arbete i ojämnt kuperad terräng. Ju mer av rampens arbetsbredd som kan hållas på rätt avstånd över grödan desto mer av växtskyddsmedlet används på ett optimalt sätt.

Plus:

  • Ny rampstyrning med snabbverkande sensorer och ventiler
  • Comfortpakke Plus – elektriskt styrda ventiler, automatisk sköljning av preparatpåfyllare efter användning
  •  Aktivt anti-yaw system – SwingStop
  •  Amatron4 isobus-terminal

Minus:

  • Saknar tillräckliga trappsteg för god insyn i tanken
  • Stor tank men inga skvalpskydd

Snabb och smidig

I ContourControl-versionen är centrumupphängningen fixerad. Det är alltså enbart rampens hydrauliska cylindrar som styr dess rörelser. Detta ger användaren bland annat möjligheten att fälla in den yttre sektionen under färd, samtidigt som växtskyddssprutningen kan fortsätta.

Under testdagarna med växtskyddsprutan körde testföraren på ett fält som till stor del bestod av kuperad terräng med mindre kullar, sänkor och varierande konturer – en miljö som sätter vilken rampstyrning som helst på prov. Arbetshöjden ställdes in på 28 centimeter, och till och med vid en hastighet på 12 kilometer i timmen i den krävande terrängen så skedde korrigeringen snabbt, smidigt och utan hårda stötar i rampen.

Testföraren blev mycket imponerad av ContourControl, och menar att man måste provköra systemet för att verkligen förstå finessen med denna nya teknik. Även rampens anpassning till tilt av vingarna fungerade väldigt bra ihop med justeringen till terrängen. Att vingarna, som tidigare nämnt, kan justeras även under lodrät nivå säkerställer avståndet mellan sprutmunstycke och gröda samtidigt som avdriften minimeras.

Swing Stop

I ContourControl-versionen är L2-rampen också utrustad med den nyutvecklade SwingStop-funktionen från Amazone. Systemet absorberar krängningar i rampen i färdriktningmed hjälp av tre accelerationssensorer och en hydraulisk kolv i centrumupphängningen. Där ContourControl styr rampens höjd och därmed säkerställer en minimal avdrift har SwingStop den, enligt många betydligt viktigare uppgiften, att motverka krängning och gungning i färdriktningen. Dessa rörelser ger upphov till doseringsfel då sprutmunstyckena inte rör sig över grödan i ekipagets hastighet.

Systemet fungerar bra och rampen känns mycket stabil i färdriktningen, även om testföraren konstaterar att det är lättare att uppskatta höjdregleringens funktion än rampens rörelser i färdriktningen. I det här hänseendet baserar sig PowerGears test helt och hållet på visuella bedömningar.

Amatron4 är en nyutvecklad åttatums-terminal från Amazone. En surfplatteliknande betjäning kompletteras med tolv tryckknappar på höger sida.

Egenutvecklad terminal

Växtskyddsprutorna i den nya UX01-serien är Isobus-kompatibla vilket ger användaren möjlighet att styra sprutorna via en terminal i traktorns förarhytt. Som standard levereras sprutorna med Amazones AmaPilot-kördspak och Amatron3-terminal.

Testsprutan var uppgraderad i specifikationerna och hade därför utrustats med den nya egenutvecklade Amatrone4-terminalen. Denna terminal har en pekskärm på åtta tum och tolv extra tryckknappar på höger sida, så att man kan trycka rätt även vid körning på ojämna underlag. Testföraren uppskattar detta väldigt mycket då man på så vis undviker feltryckningar på pekskärmen om det är lite skumpigt i förarhytten.

Teknisk specifikation

Tankvolym, liter: 6 200 (6 600 fysiskt innehåll)

Färskvattentank, liter: 580

Pumpkapacitet, liter/min:     2x260

Rampens bredd, meter: 30

Spårvidd, meter: 2,2

Det finns många möjligheter att själv välja och ställa in layouten på skärmen och skapa flera förare. Under arbetet i fält med växtskyddssprutan kan man enkelt bläddra mellan tre olika skärmbilder genom en ”swipefunktion”: arbetsläge, GPS/sektionskontroll samt en bild med en layout över körspakens knappar och deras funktioner.

Enligt testföraren fungerar Amatron4-terminalen riktigt bra och det går relativt snabbt att lära sig knapparna på AmaPilot-spaken varifrån sprutan kan styras under arbetet. Med rampstyrningen ContourControl behöver man dock i stort sett enbart använda körspekan vid in- och utfällning av rampen samt vid styrning av sprutans hjulaxel.

I växtskyddssprutans nya mjukvara kan man nu koda in ett sorts standby-tryck på vätskeledningen. Det innebär i praktiken att man kan programmera sprutan till att automatiskt reglera trycket i ledningen till exempelvis fem bar, när den sista delsektionen stängs av vid vändning på vändtegen. Med denna funktion startar sprutans doserings­ventil med detta tryck till förfogande, och om man är smart så programmerar man standby-trycket till det tryck som sprutan använder vid full arbetsbredd, maximal körhastighet och dosering.

På så vis hjälper man sprutan med att inte börja på ett för lågt tryck, om man till exempel kört med bara en eller två delbredder öppna innan man kommer in på vändtegen. Detta menar testföraren är en mycket smart och viktig funktion.

Lätt att förstå

Vid påfyllning av sprutans vatten- och preparattank styrs sprutan via det nya SmartCenter under panelerna på dess vänstra sida. Under panelerna på höger sida finns ett stort förvaringsutrymme för extra dunkar med preparat varför luckan kan låsas.

För att komma åt påfyllningen fälls den vänstra sidoluckan enkelt upp, och under skärmen till SmartCenter finns små LED-lampor som lyser upp displayen för arbete i mörker. Testföraren får ett gott första intryck av betjäningen som verkar översiktlig och logisk.

Under sidoluckan finns dessutom flera anslutningar till växtskyddssprutans vattenförsörjning. Sprutan är utrustad med en tre tums sugslang för påfyllning av färskvatten, och det finns också möjlighet att få en slang för tryckpåfyllning.

Vid påfyllning via tryckslangen kan automatiken fortfarande slå ifrån när man uppnått önskad mängd i tanken, och det går också att spola in preparat via preparrattanken med färskvatten från tryckslangen.

Det finns också ett uttag för extern påfyllning av färskvatten, men som en nyhet kan färskvattentanken också fyllas via sprutans sugpump samtidigt som man fyller på vatten i huvudtanken. Man måste dock alltid spola minst 500 liter genom systemet innan vatten kan ledas in i färskvattentanken.

Amazone har monterat potentiometrar på varje led på rampen vilket gör att in- och utfällning sker på runt 40 sekunder.

700 liter per minut

Längst fram på sprutan sitter membranpumpar, som känns igen från den tidigare UX00-serien. På testsprutan av modellen UX6201 sitter två pumpar á 260 liter per minut. När man suger in vatten i sprutan och samtidigt öppnar injektorerna uppnås en total påfyllningshastighet av 700 liter per minut.

Ovanför pumparna kan en stege skjutas ner som ger tillgång till en plattform framför tanken. Från plattformen kan man titta ner i tanken via ett stort lock. Skillnaden i tankvolym på de tre Ux01-sprutorna uppnås genom olika höjder på tankarna, och därför är tanken på Ux6201 extra hög och testföraren hade önskat sig ytterligare ett trappsteg på plattformen för att komma åt bättre.

Att sätta ett extra trappsteg eller att flytta upp ett av de befintliga en aning skulle vara en enkel åtgärd. En annan smart detalj som Amazone tänkt på vid uppbyggnaden av tankarna på UX01-sprutorna är möjligheten att dra ut rörledningar ur tanken utifrån. Tack vare detta behöver man inte längre krypa in i tanken för att exempelvis göra rent ett munstycke. Det är en detalj som inte bara underlättar arbetet utan också säkerheten vid service- och reparationsarbete.

ComfortPakke Plus

Testmaskinen var utrustad med ComfortPakke Plus, som bland annat styr de flesta av sprutans ventiler elektroniskt. På så vis är det snart bara knappen för växling av spolläge i preparattanken som sköts mekaniskt.

Betjäningen av ComfortPakke sker via en smart pekskärm som även känner av tryck om man har gummihandskar på händerna. Skärmen, med bilder och symboler, gör det enligt testföraren logiskt och lätt att förstå vilka ventiler som styrs. Med förvalda pilar mellan symbolerna för exempelvis huvudtank, preparatpåfyllare och färskvattentank visas vätskeflödet. Blå pilar indikerar färskvattenflöde och gröna pilar färdigblandat växtskyddsmedel.

Under den grå sidoluckan på sprutans vänstra sida finns det nya SmartCentret med anslutningar för påfyllning av vatten, preparatpåfyllare och en pekskärm med vilken man kan styra sprutans ventiler. LED-belysning underlättar arbete i mörker.

Från terminalen i traktorn kan man skapa två påfyllningsprofiler, och så snart preparratpåfyllaren fälls ut från dess hållare börjar växtskyddssprutan själv att ställa in ventilerna utifrån inställningarna. På displayen ute i sprutans SmartCenter kan man växla mellan de två profilerna, och ventilerna kan naturligtvis också ställas in oberoende av dessa.

Preparatpåfyllaren har en volym på 60 liter har fått ett designmässigt lyft jämfört med tidigare modeller. Särskilt det nya stora och robusta locket, med en inbyggd hållare för blandningskopp och 25 kilos säckar är enligt testföraren en välkommen ändring som ger en bättre möjlighet till säker hantering och uppblandning av växtskyddsmedel.

Själva insuget på preparatpåfyllaren har också förbättrats, och nu sitter där ett extra blandningsmunstycke i botten så att medel i pulverform kan sugas in utan att det blir stopp. Detta är enligt testföraren en stor fördel när man exempelvis jobbar med mangansulfat, där man nu kan hälla i hela säckar med pulver utan att behöva oroa sig för stopp i botten på preparatpåfyllaren.

När växtskyddsmedlet blandats färdigt i påfyllaren och den sätts på plats i sin hållare rengör sprutan själv påfyllaren och suger in den lilla mängden spolvatten i växtskyddsmedlet i preparrattanken.

I Amatron4-terminalen i traktorn finns punkten rengöring, under denna punkt finns ytterligare valmöjligheter till olika rengöringsfunktioner. Här vill testföraren framhäva intensivprogrammet där sprutan går igenom 30 punkter och bland annat sköljer alla ventiler med färskvatten. Efter två omgångar med tvättvatten har man till slut möjlighet att tömma sprutan via den elektriskt styrda bottenpluggen.

Snabb rengöring

Maskinen går automatiskt igenom rengöringens alla processer, det enda man som förare behöver göra är två knapptryckningar för de två gånger som vatten ska spolas genom rampens munstycken. Testföraren provade rengöringsprogrammet i fält, något som tog 10–15 minuter och som han anser är snabbt och effektivt.

Förutom det intensiva rengöringsprogrammet finns också ett par funktioner för att späda ut och förtunna sprutvätskan samt att rengöra rampen så att det inte står växtskyddsmedel kvar i dess ledningar, även om sprutan skulle stå med växtskyddsmedel i tanken över natten.

Den nya bäraxeln har flyttats bakåt på chassit en aning och ger nu, oavsett däckmontering, en styrvinkel på upp till 28 grader. I det stora hela är den nya UX01-serien från Amazone väl rustad för att möta även de mest krävande användarnas behov och önskemål när det gäller utrustning och teknik för ett modernt lantbruk.

Text: Simon Broch Hansen

Maskinbladet, Dk

Översättning: Björn Schubert

 

Artikeln publicerades måndag den 24 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste