ASF bekräftas i Laos

Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) konstaterar att afrikansk svinpest (ASF) fortsätter sin framfart i Asien, nu är även Laos drabbat.

Låt utländska köttprodukter stanna i det land där de producerats, allt för att inte riskera att sprida afrikansk svinpest. Foto: Mostphotos

Laos har rapporterat in sina första fall av ASF till OIE, det skriver Reuters. Det rör sig i skrivande stund om sju fall, i byar i Saravane-provinsen i de södra delarna av landet. 973 grisar ska ha dött eller avlivats till följd av viruset.

Laos gränsar till bland annat Kina, Vietnam och Kambodja, länder som alla tidigare bekräftat fall av ASF.

Kina och Vietnam hårt drabbade

Kina är världens största grisköttsproducent med omkring hälften av världens alla grisar. Tidigare i våras prognosticerade Rabobank en nedgång på mellan 25 och 35 av grispopulationen där till följd av ASF, med ökad import och rejäl omskakning av hela världsmarknaden som följd.  

Även Vietnam, en annan av världens stora grisköttsproducenter, är hårt drabbat. De senaste siffrorna gör gällande att ASF medfört att 2,5 miljoner grisar i landet dött eller avlivats under våren. FAO har rått Vietnam till att utlysa nationellt nödläge, något som myndigheterna dock valt att inte göra, med motiveringen att ASF inte är farligt för människor.

Finns även i Europa

I Europa finns ASF i många av de östligt belägna länderna, samt i Baltikum och i ett avgränsat område i Belgien.

Smittan, som exempelvis sprids via vildsvin, redskap, kläder, transportfordon och köttprodukter innebär mycket hög dödlighet för grisar, men är inte farlig för människor.

Hjälp till att hålla Sverige fritt från ASF

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Mata inte grisar med matrester.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.
  • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där ASF förekommer och hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin – kontakta Jordbruksverket.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.
  • Använd gårdens egna skyddskläder vid djurkontakt i Sverige.
  • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.
  • Anmäl omedelbar misstanke om afrikansk svinpest hos tamgrisar till veterinär.
  • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin.

Källa: Jordbruksverket

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste