Valutan höjer mjölkpriset

Den nya valutakursen för kvartalet påverkar mjölkpriset uppåt i Sverige, även om a contopriset i stort är oförändrat i juli.

Arlas a contopris för konventionell och ekologisk mjölk förblir oförändrat i juli. Grafik: Vilhelm Ektander

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk, är därmed 340,4 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk 454,8 öre/kg.

Enligt Arla har mjölkvolymerna i Europa börjat att öka, jämfört med samma period förra året. Det är fortfarande stora regionala skillnader i tillväxt då Storbritannien och Irland ökar mycket jämfört med föregående år.

Trenden med försvagade fettpriser på industrimarknaden fortsätter, medans proteinpriserna fortsätter att öka, om än i långsammare takt än tidigare. Dock har de senaste veckornas ostpriser fallit något, vilket avspeglar den fortsatta osäkerheten på marknaden.

Utsikterna för mjölkpriset på såväl konventionell som ekologiskmjölk, kommer att vara fortsatt stabila enligt Arla.

Fakta

• För konventionell mjölk är fettvärdet 40,73 kronor per kilo, och proteinvärdet är 44,82 kronor per kilo. 
• För svensk ekomjölk är fettvärdet 55,81 kronor per kilo, och proteinvärdet 61,40 kronor per kilo. 
• Ersättning för Arlagården® Plus är 10,2 öre (ingår i a contopriset). 
• Tillägg för icke-GMO foder är 10,2 öre (ingår i a contopriset).  
• Förväntad efterlikvid och ränta 2019 är 10,4 öre och förväntad konsolidering 14,9 öre. 
• Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 340,4 öre/kg.  
• A contopriset för ekologisk mjölk är 454,8 öre/kg. 
• Arlapriset är 372,6 öre per kilo konventionell mjölk och 487,0 öre per kilo ekologisk mjölk. 
• Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 EUR=10,179 SEK, 1 SEK=0,9824 EUR 

Källa: Arla

Mjölkpriset till den enskilde varierar beroende på innehållet i mjölken, och alla detaljer redovisas på avräkningen. 

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste