Bra att veta om lagar och regler kring bevattning

Det råder konkurrens om vattnet och därför krävs i många fall tillstånd för bevattning inom lantbruket. Ibland räcker det med en anmälan till länsstyrelsen och i vissa fall behövs inte ens det. Peter Malm, vattenrådgivare på HIR Skåne, kommer till Borgebys Pre-Event för att förklara vad som gäller och vad man som lantbrukare behöver veta.

Peter Malm, vattenrådgivare på HIR Skåne, föreläser om juridiken kring bevattning på Borgebys Pre-Event. Foto: HIR Skåne

Juridiken kring vattenuttag för bevattning kan kännas krånglig och tillståndsprocessen tar ofta lång tid. Två år får man räkna med. Det säger Peter Malm, vattenrådgivare på HIR Skåne. Han menar dock att det känns rimligt med en noggrann process när det handlar om en så viktig och gemensam resurs som vatten.

– Man tittade mycket på lagstiftningen kring detta för ungefär tio år sedan. Det gjordes för att det hade kommit många klagomål på att tillståndsprocessen var för krånglig. När det gäller att använda ytvatten för bevattning förenklade man det något genom att införa möjligheten att bara anmäla användningen till länsstyrelsen. Man kan kalla det en ”mellanvariant”. Men när det gäller att använda grundvatten gjordes inget. Man tittade mycket på det, men kom fram till att det är så viktigt med grundvatten så där måste hela tillståndsprocessen finnas kvar. Saker kan alltid förenklas, men i grunden håller jag med om att det ska krävas beslut i Mark- och miljödomstolen för att få ta ut grundvatten, säger han.

Finns undantag

Peter Malm har märkt att intresset för bevattning har ökat bland lantbrukare efter sommaren 2018. Första steget för den som funderar på att investera i en bevattningsanläggning är naturligt nog att undersöka vattentillgången på sina ägor. Det är också viktigt att sätta sig in i juridiken. Inte alla bevattningar kräver tillstånd.

– Det finns undantag i miljöbalken som säger att om det är uppenbart att du inte påverkar allmänna eller enskilda intressen, så behövs det inget tillstånd. Inte heller anmälan behövs i sådana fall. Men det är ändå viktigt att ha koll så att man säkert vet att man uppfyller kraven för undantag, annars kan bevattningen bli stoppad med omedelbar verkan, säger han.

Fler rådgivare behövs

För den som vill veta mer om juridiken kring bevattning inom lantbruket rekommenderar Peter Malm att kontakta rådgivare på Jordbruksverket, att läsa information om bevattningslagstiftning på Jordbruksverkets hemsida eller att kontakta Hushållningssällskapets vattenrådgivare.

– Vi är några stycken som jobbar med detta, men vi hoppas att vi snart blir fler för det behövs verkligen, säger han.

Peter Malm föreläser i ämnet Vattnet och juridiken på Borgebys Pre-Event, den 25 juni.


Pär Andersson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste