Hon föreläser om framtidens vattenhantering

Jennie Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet vid SLU och har erfarenhet från arbete med mark- och vattenfrågor i hela världen. Under dagens Borgeby Pre-Event vill hon väcka frågan om hur vattenhanteringen i jordbruket ska lösas på lång sikt.

Jennie Barron, professor vid SLU, arbetar med forskning om att bygga hållbara system för vattenhantering i jordbruket.
Foto: Jenny Svennås-Gillner.

Vattenhantering inom svenskt jordbruk har inte varit en stor fråga förrän under de senaste åren, menar Jennie Barron, och därför finns det anledning att ta sig an ämnet på ett nytt sätt.

– Det handlar om att hantera torra perioder likväl som blöta, vilket man lätt glömmer när det är torrt. Det finns inte en gemensam lösning för de båda extremerna. Vi måste börja från basen och fundera på hur lantbrukarnas verksamhet kan stöttas på bästa sätt. Att hitta ekonomiska incitament för de investeringar som behövs är en viktig fråga, likväl som att tänka på produktion och miljö, säger hon.

Regler för vattenuttag

Idag tar länsstyrelsen i respektive region fram sin egen vattenresursplan. Det menar Jennie Barron kan leda till inkonsekvens och orättvisor.

– Jordbruket i ett område kan få annorlunda förutsättningar när det gäller vattenuttag än andra områden. Kanske är vattenresursplanerna inte alltid baserade på analyser av ekonomisk nytta. Det är svårt att säga eftersom processen är olika överallt. Jag tänker mycket på att vi faktiskt har en livsmedelsstrategi vid sidan av våra miljömål och vattendirektiv. Vid krissituationer som förra året kanske vi borde fundera över en annorlunda prioritering för att säkra vissa verksamheter i lantbruket. Detta är kontroversiellt i Sverige men jag har jobbat i områden i världen där det verkligen inte är lika kontroversiellt, säger Jennie Barron.

Vill väcka intresse

Hon hoppas att föreläsningen i Borgeby leder till diskussioner och att forskningen och lantbrukarna närmar sig varandra.

– Jag hoppas att detta kan väcka intresse. Vi som forskare blir ibland överteoretiska, men detta är för mig starten på en dialog. Vi har inte lösningen på alla praktiska frågor, men frågorna om både policy och praktik behöver ställas för att vi ska kunna svara på dem i framtiden, säger Jennie Barron.

Pre-Event Borgeby går av stapeln den 25 juni i Borgeby, Skåne. 


Pär Andersson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste