HKScan utökar den egna slakten

Avtalet om legoslakt mellan HKScan och KLSUgglarps förlängs inte. I stället utökas den egna slakten på anläggningar i Lammhult och Linköping.

HKScan säger upp avtalet med KLS Upplarps i Hörby och utökar slakten av nöt samt lamm och får på sina egna anläggningar istället. Foto: Emma Sonesson

Avtalet om legoslakt av nöt och får/lamm mellan HKScan och KLS Ugglarps på slakteriet i Hörby gäller till och med sista december i år. Redan i december förra året bestämde sig dock HKScan sig för att säga upp avtalet, av ”affärsrelaterade skäl”. Under våren har dock de båda slakterierna träffats för diskussioner, men HKScan skriver i ett pressmeddelande att de ändå landat i att de ska övergå i en annan slakterilösning från och med 2020.

Nötslakten kommer därmed öka både i Lammhult (Ello) och i Linköping. I Linköping kommer även slakten av får och lamm att öka.

”Vi har arbetat fram en långsiktig och hållbar satsning på vår slakt och styckning. Vi har den kapacitet som krävs”, skriver HKScan.

”Vi ser långsiktigt på vår nöt- och lammaffär. Djurslagen nöt- och lamm är ökande i efterfrågan hos våra kunder och vi vill fortsätta satsa och utveckla dessa affärer tillsammans med våra leverantörer”, skriver HKScan. Foto: Carolina Wahlberg

Vidare skriver HKScan att södra Sverige är ett viktigt område för slakteriet, att de även fortsatt kommer att vara en stark aktör där, och att det är viktigt för alla att det finns en konkurrens när det gäller inköp av slaktdjur.

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 25 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera