Svenska grispriset hänger inte med i rekorduppgången

Under våren som har gått är det många som har förväntat sig en prisuppgång på svenskt griskött, som inte har realiserats. Istället har vi fått se det svenska grispriset hamna som ett av de lägsta i EU när övriga länders grispriser rusar som en följd av svinpest i Kina.

Nu får svenska producenter mindre för sina grisar än de båda största och närmaste konkurrenterna Tyskland och Danmark. Källa: EU-kommissionen, Grafik: Malin Strandli

Samtidigt som det genomsnittliga grispriset i EU har stigit med 30 procent i år så har de svenska böndernas grisnoteringar stigit 3 procent, om vi räknar i svenska kronor.

Konverteras våra noteringar till EU-kommiss­ionens modell för noteringar i euro har det svenska grispriset sjunkit med 5 procent sedan årsskiftet. På grund av kronans försvagning mot euron.

Danska grispriset högre

För första gången sedan 2011 ligger nu EU:s prisuppgift för det danska grispriset över det svenska grispriset. Det danska grispriset på 170 euro/100 kg ligger nu 6 euro/100 kilo (64 öre/kg) högre än det svenska på 164 euro/100 kg. Och ovanpå det så räknar de danska grisbönderna även med en efterlikvid.

Enligt EU-kommissionen finns det för tillfället tre länder som har lägre grispris än Sverige, Estland, Frankrike och Belgien.

Varför stiger inte de svenska grispriserna? På årets grisstämma blev Jonas Tunestål, KLS Ugglarps, Tommy Ögren, Skövde Slakteri, Magnus Lindholm, HK Scan och Christian Ögren, Skövde Slakteri, spontant uppbjudna på scenen för att försöka reda ut frågan. Foto: Emma Sonesson

Varför stiger inte priset?

På Grisföretagarnas årliga stämma som i arrangerades i Skövde passade Hans Blackert, grisbonde i Östergötland, på att fråga de närvarande slakterierna varför de svenska grispriserna inte stiger?

Hans Blackert menade att när grispriserna har stigit kraftigt i EU och den svenska valutan är mycket svag mot euron så borde väl allt tala för högre svenskt grispris? Den svenska importen som ofta har lyfts fram som en prispressare i tidigare diskussioner kan idag inte ha någon större påverkan på prisnivån.

Handeln och långa kontrakt

Det samlade intrycket av svaren från KLS Ugglarps, HK Scan  och Skövde Slakteri är att de svenska grispriset inte har gått upp för att: konsumtionen minskar om priset på griskött stiger, charkindustrin ska inte drabbas av prischocker, långa kontrakt med industri och handel och att det är handel som sätter priset till konsument.

Men att framtiden ser ljus ut och att ytterligare prishöjningar förväntades under sommaren.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 26 juni 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste