Grattis Simon, vice president i CEJA:s styrelse

I fredags utsågs styrelsen i The European Council of Young Farmers, CEJA, paraplyorganisationen för unga bönder i 25 europeiska medlemsländer. Simon Wancke, LRF Ungdomen, blev vald till vice president och i dag är han på Almedalsveckan.   

Simon Wancke vice ordförande för LRF Ungdomen, har valts till vice president i CEJAs styrelse. Foto: LRF

– Det är jättekul! Jag är vald till ledamot och så trevligt är det att inom CEJA benämns alla som vice president. Här består styrelsen av fyra vice presidenter och en president, så man slipper slåss om vem som ska vara vad, antingen blir man president eller vice precident, säger Simon Wancke.

Uppdraget

Uppdraget innebär att sitta i styrelsen för den organisation som företräder totalt 33 unga bonde- och medlemsorganisationer från 25 länder inom EU. Styrelsens uppgift är att lobba medlemmarnas frågor mot kommissionen.

– Uppdraget innebär att lobba direkt mot kommissionen med de generella och övergripande frågorna för våra bönder runt om i Europa. Samtidigt uppmuntrar och överlåter vi det arbete som sker gentemot rådet till medlemsorganisationerna, för de bör och ska ha en tätare kontakt med sina hemländer. 

Almedalsveckan

– Nu kan jag ju prata både utifrån ett nationellt perspektiv för våra medlemmar, men även utifrån ett internationellt perspektiv med focus på EU utifrån CEJA. Det man kan säga är att det finns en stor respekt för det vi gör i våran bransch och komplexiteten i att vara företagare inom de gröna näringarna, säger Simon.

Simon är på Almedalsveckan med LRF Ungdomen och har precis deltagit i en panel om bland annat frågan om generations- och ägarskifte. I panelen fanns företrädare för Sparbankerna, akademin, företagarna och slutligen politiker. Simon säger att det var en av de bättre panelerna han varit med i, vilket han tror beror på att det var en bra spridning på människor.

– Där står jag i en panel med fem personer, där jag kanske är den enda som har kopplingen och förväntas prata om jord och skog. Vi har ju en betydligt mer komplex vardag när vi ska ta hänsyn till generations- eller ägarskiften i våran bransch jämfört med till exempel industrin.

Stämningen på öjn

I övrigt tycker Simon att det har varit en trevlig vecka på Gotland utan direkta aktioner som ifrågasätter syftet med Almedalsveckan.

– Det är kul att alla håller sig till fakta och inte pratar illa om varandra. Det är något som gjorts tidigare i många andra forum, vilket medfört hur polariserat det har blivit i samhället idag. Syftet med veckan är att diskutera det politiska läget, på en trevlig plats under en trevlig vecka.

Han vill också slå ett slag för något de själva har genomfört i år tillsammans med LRF-konsult och LRF ungdomen, i synnerhet LRF Ungdomen på Gotland som kom med idén, Påverkansresan 2019.

Väcka intresse

Påverkansresan 2019 innebär att alla medlemmar runt om i regionerna erbjudits resa och logi i Visby under Almedalsveckan, förutsatt att de deltar i seminarier, minglar och lobbar för de gröna näringarnas frågor.

– Det har gett en jättebra respons, vi vill väcka intresset och engagemanget hos våra medlemmar att vara där det händer. Detta är något vi kommer att fortsätta med, säger Simon.

Vad händer härnäst?

­– Nu ska jag snart gå på ett mingel som Svensk Kooperation anordnar, den samlande aktören för kooperationer så som Arla och Lantmännen. Men det kommer även andra utanför de gröna näringarna. 

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 04 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Relaterat

Senaste