Den blomstertid nu kommer

Krönika. Nu äntligen är sommaren här. För mig börjar en ny epok i livet då jag nu tar examen från SLU och ska testa mina vingar ute i arbetslivet. Det är en tveeggad känsla, att lämna skolans trygga värld med mycket frihet och alla vänner som ständigt finns där om man vill ta en fika, mot rutiner och fast inkomst. 

Viktor Ånöstam är studentkrönikör i Jordbruksaktuellt. Foto: Privat

SLU har givit mig mycket, framför­allt ett extremt brett kontaktnät och ett kritiskt tänkande. Ett tänkande som ibland kan få mig att vara jobbig och ifrågasätta precis allt.

Därför vill jag nu ta chansen att kritisera SLU skarpt. En skola jag i grunden tycker väldigt mycket om. Men det är så mycket rena dumheter som försiggår där nu så man nästan häpnar. Av någon outgrundlig anledning så distanserar universitetet sig mer och mer ifrån näringen, de som i slutändan ska anställa oss. Den extrema tondövhet som uppvisas är häpnadsväckande och skrämmande vilket gör mig orolig för min agronomtitels värde i framtiden.

Det övergripande målet för SLU är numera att fördubbla antalet sökanden till sina program. I sin strävan att nå det målet vill man slakta agronomprogrammet i dess nuvarande form och införa ett 3+2-system som riskerar att urvattna agronomtiteln. Man påstår sig kunna locka fler sökanden genom att ha ett system där studenten först är inskriven på ett kandidatprogram för att sedan komplettera det med en masterutbildning istället för att man som nu söker direkt in på agronomprogrammet. Det är ytterligare ett steg i processen att helt teoretisera programmet och minska den praktiska kopplingen till verkligheten. Redan som det är nu saknar jag och många med mig att vi inte fick vara med på tiden när det fanns en ordentlig propp inför utbildningen. Jag tycker personligen att det är pinsamt när vi exempelvis läser översiktskursen i växt­odling behöver gå igenom skillnaden på en harv och plog. I mina ögon är det något en agronomstudent bör kunna innan utbildningen startar så att vi när skolan börjar kan tillgodogöra oss den spetskunskap som samhället förväntar sig av oss.

Det är tydligt att just målet att dubblera studentantalet är överordnat kvalitén på utbildningen. Redan som det är nu klarar inte SLU av att administrera det studentantal som finns. Ibland dröjer det veckor innan man får svar på mejlen när man försöker nå en ansvarig person och när man väl får tag på den ansvarige så har denne inga svar på de mest basala frågorna. Bara som en sådan fråga om tillgodoräknanden av kurser som ständigt är en fråga för studenter som väljer att vidga sina vyer genom en utbytes­termin. Även fast de väljer att läsa kurser som studenter året innan fått sig tillgodo­räknade med exakt samma innehåll så får de inga svar i förväg utan får åka iväg på vinst och förlust och hoppas på det bästa.

Vi ser även ett stort ointresse från många forskare att undervisa. Det är väldigt tydligt när de blir påtvingade en roll de verkligen ogillar. Jo, vi studenter märker det. Vi märker det när kursansvariga kommer oförberedda till föreläsningarna. När de rakt ut säger att de måste gå ifrån föreläsningen för att de har viktigare saker för sig. När instruktionerna på en tenta är på svengelska. När man får tillbaka en tenta och ser att den är så slarvigt rättad så om man skulle vilja utnyttja sin rätt att överklaga resultatet är det omöjligt då det inte går att utläsa vad man haft rätt och fel på och hur betyget är satt.

Tror SLU:s ledning att ett 3+2-system är lösningen på låga ansökningstal så lurar man sig själv allvarligt. Problemet är djupare än så. Genomför man sina förslag tar man bort det sista som verkligen gör att agronomprogrammet sticker ut och gör utbildningen till vad den är i dag, just en utbildning som ger en titel man bär med stolthet hela livet samt en tight klass där vi lär oss av varandra.

Nu har jag varit gnällig ett tag, så för att bryta av detta vill jag ändå avsluta denna krönika med att tacka alla de goda krafter som verkar på SLU. För ni finns och ni är fantastiska. Ni som brinner för utbildningen, som brinner för era studenter och jobbar för en skola med nära kontakt med näringslivet. Tack för det ni gör. Jag vill även passa på att önska alla läsare en glad sommar och hopp om en god skörd. Och en sak till, sälj inte ut er, ta höga priser och var stolta för det. Värdera ert arbete och de fantastiska varor ni producerar. Tack för mig!

Viktor Ånöstam

 

Artikeln publicerades fredag den 05 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste