EU:s mjölklager är tömda

EU:s offentliga interventionslager av skummjölkspulver som byggdes upp under mjölkkrisen har nu tömts. De sista 160 tonnen av skummjölkspulver är sålda.

 

- Interventionen av mjölkpulver under mejerikrisen 2015-2016 stabiliserade marknaden och nu tjänats sitt syfte, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. 


Vid den senaste anbudsförsäljningen av EU:s skummjölkslager såldes 162 ton skummjölkspulver, vilket var den sista återstoden av totalt 380 000 ton. Det offentliga lager som köptes in och förvaltades av kommissionen är nu helt tömt.

Mjölkkris och stödköp

Efter krisen på mejerimarknaden, som drabbade EU:s producenter med lägre priser 2015 och 2016, köpte EU-kommissionen upp sammanlagt 380 000 ton skummjölkspulver genom offentlig intervention mellan 2015 och 2017. Målet var att stabilisera marknaden och stödja jordbrukarnas inkomster.

Från och med slutet av 2016 utlyste kommissionen offentliga upphandlingar, först en gång i månaden och sedan varannan vecka, för att efter hand sälja produkterna tillbaka till marknaden utan att förorsaka störningar.

”Lyckad åtgärd”

– Dagens försäljning av de sista återstående lagren med skummjölkspulver innebär att ett kapitel avslutas. Att lagret har tömts utan att inverka på prisnivån för skummjölkspulver är ett bevis för att kommissionen uthålligt och varsamt lyckats hantera hela processen sedan 2015. Åtgärderna har lett till högre priser och en stabil marknad. Det här visar att de gemensamma jordbrukspolitiska instrumenten behövs och fungerar effektivt. Att rätt instrument fanns att tillgå fungerade som ett skyddsnät under en period av stora störningar på marknaden och tryggade utkomsten för hundratusentals europeiska mjölkbönder, säger EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

Två och ett halvt år efter den första offentliga upphandlingen har det offentliga lagret nu tömts, och mjölkpriset har stigit påtagligt från 26 cent per kilo sommaren 2016 till 34 cent per kilo i maj 2019.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 11 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste