Mer markkartering behövs

Markkartering.se är Hushållnings­säll­skapens gemensamma markkarteringskoncept och plattform för precisionsodling. Från och med våren 2018 finns tjänsten etablerad hos de flesta Hushållningssällskapen i landet. 

 

– Intresset för miljö och pengar hänger ihop med precisionsodling, vilket har stark koppling till markkartering.se och ökar allt mer. Vi har möjligheten att göra styrfiler på alla kem-analyserna som finns i markkarteringen samt att göra det på kväve via Sentinel-2 satelliten som är den stora nyheten för oss på markkartering.se, säger Fredrik Hansson från Odlarservice (längst fram i mitten) till Jordbruksaktuellt. Foto: Kerstin Gauffin 


–  Vi har nu över 1 000 användare i det här systemet. Det handlar om precisionsodling, markkartering, styrfiler och rådgivning, berättar Fredrik Hansson, avdelningschef på odlarservice på Hushållningssällskapet Skåne.

Markkartering.se är framtaget i samarbete med Lundaföretaget Niftitech AB. Hushållningssällskapen, HiR och växtodlare ligger bakom utvecklingen av tjänsten. 

Vad är nytt för i år?

– Det nya stora är att vi är ett komplett redskap som även kan göra styrfiler för kväve och utsäde, säger Fredrik. 

Detta genom tillgång till bilder från Sentinel-2 satelliten, vilken är samma som Cropsat använder. 

– Utifrån den kan man ta fram vegetationsindex som visar på kvävestyrning och så kan man även göra utsädesfiler kring detta, säger Fredrik. 

I den digitala tjänsten kommer det även finns ett analysverktyg som ska visa på hur mycket det kostar att inte gödsla rätt. 

– Det är en ekonomisk analys av markkarteringen, säger Tua Holmgren Stjärnfält, utvecklare och driftsansvarig för jordprovtagningen på odlarservice som också är involverad i tjänsten.

Analysverktyget kommer att lanseras nu i sommar/höst. 
 

Markkartering.se är en tjänst från Hushållningssällskapet där man digitalt kan hålla koll på markkarteringen av sina fält och ta fram styrfiler för till exempel kvävegiva och utsäde. Foto: Markkartering.se


Varför behövs den här tjänsten?

– I dag så är ekonomin så dålig att vi inte har råd att ha ett fält på 20 hektar där vi bara tar halv skörd på vissa områden. Med platsanpassad växtodling finns det mycket pengar att hämta hem, säger Fredrik och fortsätter:

– Fler borde göra markkarteringar och vi ser ett starkt ökande intresse.  Men vi är inte i hamn. Om vi ska optimera svensk växt­odling så borde det tas väldigt många fler markprover än vad som görs i dag.

Än så länge ingår tjänsten när man gör en markkartering hos Hushållningssällskapet. 

– Det säljs många digitala växtodlingsredskap nu för tiden, där det även byggs in rådgivning. Men vår oberoende roll på Hushållningssällskapet är vi väldigt stolt över. Det bästa med markkartering.se är att det är en oberoende växt­odlingsrådgivning, säger Fredrik. 

Varför ska man göra en markkartering och använda de här tjänsterna?

– För att få ut mer och få bättre ekonomi i sin växtodling. Optimera sina gödslingsinsatser, öka skördarna och därmed öka lönsamheten. Det är även bra för miljön, säger Fredrik. 

 

Hur går det till?

 

Lantbrukaren beställer markkartering från Hushållningssällskapet. En provtagare kommer och tar prover som skickas på analys och sedan kommer resultaten att läggs in i det digitala redskapet markkartering.se. Där samlas även alla historiska markkarteringar. Efter det kan man då få dels en diagnos i och med HIR potential och personlig rådgivning. Och man kan även göra styrfiler som platsanpassar till exempel kvävegivan. 

 

Carolina Wahlberg
Carolina Wahlberg
Tel: 019-16 61 35
E-post: carolina@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 12 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste