Vattenhantering med ökad precision

Vatten är ingen bristvara i Sverige – vi har gott om vatten, men vid fel tidpunkt. Med fler extrema vädersituationer som 2018 ökar riskerna för perioder med för lite eller för mycket vatten.

 

– Intresset i Sverige för vattenresurser som en fundamental fråga för jordbruks­produktionen har hållit i sig från förra årets torka. Vilket är bra och vi behöver fortsätta samla det intresset och diskutera det vidare, säger Jennie Barron. Foto: Towe Johnson


– Ofta lyfts jordbruket som en del av problemet, men här, när det kommer till klimatfrågan och vattenhanteringen är vi en del av lösningen, säger Jennie Barron, professor i lantbrukets vattenhushållning vid SLU, som föreläste på årets Borgeby Pre-event.

Jennie menar att vi behöver bli bättre på att ta lärdomar från andra delar av världen, och ger exempel på hur man löst vattenhanteringen på andra håll:

– I Nebraska har man med hjälp av precisionsbevattning lyckats stabilisera uttaget från grundvatten på en konstant nivå. Där har varje lantbrukare en vattenmätare som försäkrar om mängden vatten som används.

Även i England där konkurrensen om vatten är högre, är introduktionen av mer precision i bevattning på ingång, med specifik vattenrådgivning för specifika sorter, säger Jennie.

– Det finns många sätt kunskapsutbyten kan ske på, fortsätter hon. Ett exempel är som det här pre-eventet på Borgeby.

Liknande utmaningar

– Vi delar liknande utmaningar, oavsett vart i världen jag möter jordbrukare är utmaningarna i vattenfrågor liknande, säger Jeffrey Strock, professor från Minnesota, som var en av föreläsarna på Borgeby pre-event.

Jeff berättade om sitt forskningsprojekt att samla upp dräneringsvatten i dammar för att skapa förutsättningar inför torra eller blöta perioder, som blir allt vanligare.

–Timing, är nyckeln för bevattning, menar Jeff. Bevattning bör inte ses som ett agronomiskt verktyg utan snarare ett riskreducerande verktyg att stabilisera skörd.

Annat vattentänk

En som har investerat i ett annat vattentänk är Svante Runfeldt, Klintebys Gård, på Gotland som föreläste om sin investering i Pivot på pre-eventet. Gården ligger på en av Sveriges torraste platser och tillgången på vatten på Gotland är begränsad.

– Ett normalår behöver vi tillföra minst 100 millimeter vatten, oavsett gröda. Men vi får mycket regn i november till januari så nu har vi gjort en damm och samlar upp dräneringsvatten, som sen förser pivotanläggningen, säger Svante och fortsätter:

– Jag bestämde mig 2017 för att ta reda på vad som finns på bevattningsfronten, och åkte till Agritechnica. Valet föll på en centerpivot, berättar Svante.

Ett helt annat sätt att tänka bevattning, då allt går mycket snabbare och man sällan får känslan att vara för sent ute.

Svante berättar att hans grundtanke lutar sig mot att täcka så stor yta som möjligt med bevattning, med så liten arbetsinsats som möjligt. Pivotanläggningen är 16 spann lång och totalt 900 meter, och utifrån den vinkeln han använder så täcker den 120 hektar.

– När vi kör på för fullt, så får vi ut 320 kubik i timmen, på 145 ampere.

Rätt insats på rätt plats

Ett problem är att den kan bli ett brukningshinder då den inte är så lätt att flytta, så planeringen är viktig. Men, precisionen blir högre och energikostnaden lägre.

– Vi har olika grödor som vi täcker in och en del av fälten är träda. Så hade vi inte kunnat reglera med hjälp av styrning med vejer-teknik så hade ju stora mängder vatten förbrukats på svart jord, berättar Svante.

Nu gör GPS-styrningen att han kan välja att hoppa över till exempel trädan.

Erfarenheten än så länge är att precisionen är hundraprocentig, men den mänskliga faktorn spelar alltid in.

 

Tips för investering i bevattning:

Räkna på din gård med dina egna förutsättningar
En bra dränering är viktigt för att bevattning ska fungera
Långsiktigt tänk – fokusera inte på enstaka år

Källa: Johan Eriksson, ekonomirådgivare på HIR Skåne, föreläste på pre-eventet om ekonomin kring bevattning.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 13 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste