Spaltvändskivor för breda däck och nordiska förhållanden

Den nya XSD-plogkroppen från Överum skapar en plogfåra med plats för breda traktordäck. Samtidigt ger den långa och välvda formen en god vändning av jorden. 

 

PowerGear har testat en tungviktare från Överum med ett kombinerat djupinställnings- och transporthjul samt spaltvändskivor. Foto: Helge Plougmann Nielsen


När den femskäriga växelplogen Överum Vari Flex EX kopplas till trepunktslyften på en New Holland T7.270 tvivlar testföraren Helge inte på att det är tungviktaren bland den svenska plogtillverkarens produkter som man är på väg att testa i fält. På typskylten står en angiven vikt på 2 900 kilo, och för att uppnå rätt balans i traktorn monteras en frontvikt på 1 500 kilo i frontlyften. 

Vikten på närmare tre ton gör Överum Vari Flex EX till en av marknadens tyngsta växelplogar, och när man tittar på konstruktionen så är plogen generellt kraftigt dimensionerad. Till sina burna växelplogar erbjuder Överum tre olika typer av vändskivor, och i EX-serien används den kraftiga 180-vändskivan för traktorer på upp till 360 hästkrafter och plogar med upp till sju skär. 

Vändaxeln har en diameter på 180 millimeter, och för att underlätta kopplingen av plogen till traktorn är plogen byggd med lös bäraxel, och möjlighet till justering av tilthöjd.    

Eftersom plogen är utrustad med hydraulisk inställning av både första tiltans bredd, arbetsdjup och arbetsbredd så behöver man koppla en hel del hydraul­slangar mellan plog och traktor. För att undvika att dessa slangar kommer i kläm när man vänder plogen har man på Överum dragit slangarna genom den ihåliga vändaxeln. Denna lösning fungerar bra, men då vändhuvudet sitter relativt nära traktorn finns det en risk att hydraulslangarna kommer i kläm emot dragstången. På de flesta traktorerna behöver man dock ändå plocka bort dragstången innan en plog kan kopplas på traktorn.  
 

Spaltvändskivan på XSD-plogkroppen efterlämnar en plogfåra med bred botten, där traktordäck med en bredd på upp till 710 millimeter får plats. 

Spalter som imponerar 

Överum har enligt testföraren haft en mångårig storsäljare i XL-plogkroppen, och för ett par år sedan lanserade man även XLD, som har samma goda egenskaper som XL och som dessutom kan plöja djupare och skapar en bredare plogfåra.  XSD-plogkroppen, som användes på testplogen, kan liknas vid en XLD-plogkropp i spaltversion. Därför är det också gott om plats i plogfåran till de 710 millimeter breda bakdäcken som traktorn rullar på.  Ytmaterialet sönderdelas kanske lite mer jämfört med en plogkropp med fasta vändskivor, men eftersom XSD är en lång och välvd vändskiva så vänder den jorden på ett bra sätt ändå. 

Med den strimlade vändskivan på XSD erbjuder Överum ett bra alternativ till den fasta plogkroppen, och har man jord med hög humus- eller lerhalt som gärna vill klibba fast i plogkroppen får man en bra allround-vändskiva med XSD. 

Spaltvändskivan är ett bra alternativ till Överums fasta vändskivor, som fungerar bra i tyngre jordar. 

Kombinerat hjul

Testföraren- och författaren Helge nämnde inledningsvis att det hos Vario Flex EX rör sig om en tung plog, och därför är den också utrustad med ett kombinerat hjul för transport och hydraulisk inställning av arbetsdjupet. Omställningen från djupinställning till transport sker enkelt via ett handtag på landhjulet. När plogen vänts runt till hälften och sänkts ner på hjulet är den redo för avfärd. 

För att undvika överbelastning på toppstången ska den antingen plockas bort eller fästas i något av de avlånga hålen i toppstångsfästet. Omställningen från transportläge till plöjning tar bara ett ögonblick och testföraren hoppas att användarvänligheten kan locka fler ägare till fem- och sexskäriga plogar att utnyttja den möjligheten. Det kombinerade landhjulet bidrar inte bara till att avlasta traktorns trepunktslyft och bakaxel, utan ger även föraren möjligheten att köra med ett lägre däcktryck i bakdäcken på landsväg utan att riskera att överbelasta och förstöra dem. 
 

Arbetsdjupet ställs enkelt in via två vred. Tillsammans med hydrauliken har föraren möjlighet att minimera arbetsdjupet när exempelvis de sista fårorna på vändtegen ska plöjas. 

Hydraulisk inställning av arbetsdjupet 

Kombihjulet är utrustat med en inbyggd friktionsdämpare. Dämpningen är lätt att ställa in, vilket är en stor fördel då testföraren var tvungen att justera det ett flertal gånger under testet för att få till en optimal inställning. 

Plogens arbetsdjup är enligt testföraren väldigt enkelt att ställa in, och det görs helt utan verktyg med hjälp av två vred. Varje gång man vrider på vreden hörs ett ”klick”, vilket gör det lättare att hålla koll på hur man justerat plogen samtidigt som systemet förhindrar att vreden justerar sig själva. Utöver den manuella inställningen finns det också möjlighet att minska arbetsdjupet hydrauliskt inifrån traktorhytten. 

Det är ett välfungerande system, och tillsammans med traktorns vändtegsautomatik kunde testföraren använda landhjulet som isättningshjul så att de fem plogskären gick ner i jorden mer eller mindre i en linje. Den mekaniska djupinställningen säkerställer att arbetsdjupet inte påverkas av eventuella läckage i hydraul­systemet. 
 

Draglinjen på Överum Vari Flex EX ställs in via ett vred. Enligt testföraren är det mycket lätt att ställa in plogen och få den att gå rakt och fint efter traktorn. 

Ihopsatta med bultar

Överum Vari Flex EX är utrustad med hydraulisk stenutlösning, som fungerar via en central ackumulator. På så vis blir det lätt att justera utlösningstrycket, och särskilt på testplogen med det hydrauliska landhjulet var det extra lätt. Det räcker med att vrida på ett par kranar, och därefter använda hydrauluttaget till landhjulet för att ställa in trycket i stenutlösningen. 

Plogen är uppbyggd kring en kraftig huvudram med dimensionerna 120x220x8 millimeter. Alla plogens delar är ihopsatta med bultar och på ramens främre del, dit krafterna från vändhuvudet överförs, har Överum lagt en extra förstärkning utanpå huvudramen. Alla plogens delar målas innan den monteras ihop vilket ger en snygg finish, och eftersom bultarna och muttrarna inte är målade är det lätt att efterdra och justera. 

Justering av plogen sker endast via ett vred, med vilket man får plogen att gå rakt bakom traktorn. När man justerar plogfårans bredd görs det individuellt på varje enskilt skär. Förplogarna kan justeras i både höjd- och sidled. Detta fungerar bra, men det kräver att man lossar på två bultar på varje förplog och testföraren menar att han kunde önska sig en något enklare lösning. Dessutom saknar han en indikator för förplogarnas djupinställning. 

Stark och tung 

Vari Flex EX är Överums burna plog för de riktigt stora traktorerna, och sett till konstruktionen så ser den ut att hålla för det mesta. Kombihjulet fungerar bra, och med den nya strimlade vändskivan XSD erbjuder Överum en spaltvändskiva med de karaktäristika som lantbrukare i särskilt de nordiska länderna efterfrågar. 

Testplogen kunde inte byggas ut med fler skär. Modellen Vari Flex EX levereras också med fyra och sex skär samt fyra och fem skär med möjlighet till utbyggnad med ett extra skär. 

 

Plus: 

  • Lätt att ställa in och går rakt bakom traktorn
  • God vändning av jorden
  • Bred botten i fåran
  • Bra förplog
  • Landhjul med fast anslag

Minus:

  • Tung 
  • Bristfällig indikation för förplogens arbetsdjup
  • Saknas möjlighet att justera landhjulets dämpning

 

Överum XSD

Antal skär: 5

Tilthöjd, cm: 75

Arbetsbredd, cm: 35–55

Stensäkring: Hydraulisk

Huvudramens mått, mm: 120x220x8

Vikt, kg: 2 900

Vändskiva: XSD

Förplog: ED

Modell av landhjul: bakmonterat

Storlek landhjul: 260/70–16

 

Helge Plougmann Nielsen
MaskinBladet Dk
Översättning:
Björn Schubert
bjorn.s@ja.se • 070-683 94 62

Artikeln publicerades söndag den 21 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste