Undersökning visar att lokalproducerat och hållbarhet är viktigt för Norrland

Norrmejerier har låtit göra en undersökning om attityder och konsumtion av mjölk bland norrlänningar. En majoritet anser att det är viktigt att mjölken kommer från lokala mjölkbönder och även att dessa bidrar till biologisk mångfald och ett hållbart Norrland.

Enligt Norrmejeriers undersökning, dricker åtta av tio norrlänningar mjölk, varannan av dessa minst en gång om dagen och oftast till frukost.Foto: Jan Lindmark

Ser man till statistiken över mjölkkonsumtionen i landet så har den minskat något på senare år, även i Norrland. Norrlänningarnas attityd kring mjölk visar dock att många är måna om den lokala mjölken och värdesätter även andra aspekter som också är viktiga, till exempel att mjölkproduktionen fortsatt skapar arbetstillfällen och bidrar till ett hållbart Norrland.

Positiv inställning

Sju av tio norrlänningar uppger att deras allmänna inställning till mjölk är positiv och hela 77 procent uppger att det konsumeras mjölk i hushållet. 73 procent köper mjölk minst en gång i veckan.

– Det gläder oss att se att så många norrländska konsumenter sätter ett stort värde på såväl vårt hållbarhetsarbete och att mjölken är lokalproducerad, säger Kristina Stiernspetz, kommunikationschef, Norrmejerier. Det stödet är viktigt för den norrländska mjölkbondens framtidstro.

Skälen är många

60 procent uppger att det är mycket viktigt att mjölken kommer från lokala bönder och 63 procent instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till biologisk mångfald och artrikedom.

75 procent instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till ett hållbart Norrland. 71% instämmer helt i påståendet i att det är viktigt att norrländska mjölkbönder bidrar till kortare transportsträckor av livsmedel.


Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Sammanlagt genomfördes 1006 intervjuer via internet av män- och kvinnor över 18 år och äldre, bosatta i Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län, under perioden 17-29 april 2019.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste