Olika uppfattningar om olaglig utsättning av vilt på Öland

I Ölandsbladet förra veckan, kunde man läsa om att LRF gjort polisanmälningar beträffande olaglig utsättning av vilt på Öland. Jägarna på Öland ställer sig nu kritiska till detta, då de anser att man bör vårda de arter som nu finns på ön.

LRF är övertygade om att arterna som kommit till Öland är genom olagliga utsättningar och att annat vore osannolikt. Men Ölands jaktvårdskretsar är inte alls lika säkra, de menar att individer kan ha simmat från fastlandet eller rymt från gamla och existerande hägn på Öland. Foto: mostphotos

Från LRF:s sida vill man stoppa arter liksom vildsvin, dovhjort och kronhjortar på Öland eftersom de har negativa konsekvenser för lantbruket.

– Öland ska inte behöva vara med om detta. Detta måste stoppas. Vi kan inte sitta stilla och se på när nya arter introduceras, sa Pär Åberg, sammankallande i LRF:s viltgrupp, till Ölandsbladet.

Borgholms jaktvårdskrets har en annan uppfattning om en ökad fauna.

– Vi ställer oss absolut inte bakom någon form av olaglig utsättning. Det är bra att de polisanmäler om de misstänker detta, säger Erica Lindquist, ordförande i Mörbylånga jaktvårdskrets.

– Men från vårt håll blir vi bekymrade när LRF vill utrota de här arterna som nu finns på Öland och som är en del av Sveriges fauna. Man ska vårda och förvalta de viltstammar som finns och de ingår också i den biologiska mångfalden och borde inte ses som ett hot. För oss är det viktigt med stammar av hög kvalitet snarare än kvantitet, säger Niclas Niklasson, ordförande i Borgholms jaktvårdskrets.

Inga problem

Skador som orsakas av vilt både inom trafiken och på vallar och åkrar kan undvikas menar jägarna på Öland.

– LRF:s medlemmar är de största markägarna och har man en dialog med sina jägare borde stora skador kunna undvikas. Det finns alltid möjlighet till skyddsjakt på specifika platser om man drabbas, säger Erica Lindquist.

– Rent trafikmässigt är inte kronhjorten något stort bekymmer. För de är väldigt skygga och håller sig helst borta från vägarna. Störst problem är det för skogsbönder då de barkar av träden, säger Niclas Niklasson.

Inte troligt

– När det gäller kronhjort tycker jag att det känns långsökt med olaglig utsättning. Vilda kronhjortar är väldigt svåra att fånga och att köpa en från ett hägn är dyrt, enligt Erica Lindquist.

Hjortarna är registrerade och det krävs licens för att ha hjortar, säger hon och fortsätter:

– Både Kronhjortarna och dovhjortarna kan ha sitt ursprung från gamla hägn där individer har rymt eller från existerande. Vid brunsten kan hjortar ha simmat hit från fastlandet, de är goda simmare.

Ovissheten fortsätter

– Det är ologiskt att de skulle simma över men det är lika ologiskt att någon har satt ut hjortarna, säger Niclas Niklasson och fortsätter:

–Hade det rört sig om vildsvin är dessa varit lättare att fånga och sätta ut, men vi tror att det även där finns en naturlig förklaring som att de simmat. LRF förutspådde en explosion men det har inte inträffat. Det tyder på att det inte handlar om utsättningar. Särskilt eftersom det inte finns någon dokumentation om kultingar eller hondjur. Vad jag vet så har alla skjutna och påkörda vildsvin varit galtar, säger Niclas Niklasson.

Kunskap och insikt 

Jägarna på Öland menar att de har förståelse både för lantbruket och de skador som kan orsakas av vilt men att de har en annan syn på problemet.

– Jo och jag är själv uppfödd på gård. Men istället för att bara se det negativa kanske man kan försöka se det positiva, att det kan vara en utveckling inom företaget. Naturbruk kan bli ett komplement till lantbruket och skogsbruket genom att tjäna pengar på de nya viltstammarna, säger Niclas Niklasson.

– Historiskt sett har alla de här arterna funnits på Öland. När dessa stammar har ökat på fastlandet så har individer även dykt upp på Öland, säger Erica Lindquist.

Polisen har valt att inte gå vidare med ärendet eftersom bevisningen är bristfällig, enligt SVT.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 18 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste