När Arla distribuerar anti-köttpropaganda

Arla packade i juli vid sitt mejeri i Kallhäll mjölk åt ICA i förpackningar som uppmanade folk att sluta med kött i ”köttfärssåsen”. Jag blev trots att vi lever i en samtid där det mesta tycks möjligt, rejält förvånad när jag läste på mjölkpaketet. 

Det är mer regel än undantag att företag för närvarande vill ta den lätta vägen till en ”klimatsmart” image genom att förbanna maten och jordbrukarna, tämligen oselektivt och på klen vetenskaplig grund. Men att döma ut köttfärs på mjölkpaketen, det är rätt nära att förbanna mjölk på mjölkpaketen. 

Alla har rätt att göra sina matval, men detta paket väckte min nyfikenhet på hur det gått till att anti-köttfärspropagandan hamnat på denna produkt från vår miljövänliga, landskapsvårdande, växtföljdsförbättrande, mullhaltshöjande (=kolinlagrande) ko. Mjölkkon slutar sina dagar som kött för konsumtion, till exempel köttfärs till köttfärssåsen. Det är både resurseffektivt och miljövänligt.

Vad tänkte de på ICA? Vilket mejeri har packat mjölken och vad tänker de om budskapet? Vad tänker mjölkproducenten som levererat mjölken? Det var några frågor som väcktes. 

Förtroendevalda i Arla har efter att vi skrev om detta kommenterat det med att Arla inte kan ställa krav på ICA, att ICA är så stor kund att mejerierna snällt får stå med mössan i hand. Ett alternativt synsätt är att det inte är många mejerier i Sverige som kan hantera en så stor kund som Arla, så om mejerierna hade lite stolthet kunde de lätt stoppa dylikt budskap. Men framför allt borde denna situation aldrig ha uppstått.

För en långsiktigt hållbar affärsrelation (här ICA och Arla) krävs ett visst mått av ömsesidig respekt. Om endera parten går utanför det utrymmet så måste andra parten självklart våga säga ifrån. 

Relationen med handeln är inte en robotiserad opåverkbar mekanism. Det är en relation mellan några få människor. Det ligger på oss som leverantörer att ha en nog god relation med ICA:s medarbetare för att det inte ens ska finnas på kartan att driva anti-köttpropaganda på mjölkpaketen. Det bör likaså ligga i ICA:s intresse att lite smartare vårda relationen med Sveriges jordbrukare.

Tror du vi kan ha nåt inflytande på vad ICA skriver på sina mjölkförpackningar? Det tror jag. Vi borde inte ens hamna i denna situation, att mjölkproducentägda Arla medverkar till kampanjande mot sina ägare, tillika leverantörer. På ICA borde idén aldrig lämna idéstadiet. 

Låt denna lilla incident tjäna som väckarklocka. Vi måste i alla led stå upp för våra produkter och ha mer ryggrad i affärsrelationerna. 
 

 

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 24 juli 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Kommentera