USA välkomnar EU:s standard på nötkött

Köttbranschen i USA välkomnar EU:s standard på nötkött till gagn för miljardbelopp. Genom att underteckna exportavtalet om icke hormonbehandlat kött till EU kan USA tredubbla sin export. 

Varje år importeras totalt 45 000 ton icke hormonbehandlat kött till EU. Det nya handelsavtalet kommer inte att förändra den siffran, däremot kommer USA:s del av EU:s import att öka. Foto: Mostphotos

Under de kommande sju åren kan hormonbehandlat kött som exporteras från amerikanska nötköttsproducenter till EU minska. Överenskommelsen undertecknades den 2 augusti men avslutades redan i juni. EU:s representant och kommissionär för lantbruk, Phil Hogan, sa då i ett uttalande, enligt Global Meat News:

– I och med det framgångsrika resultatet av förhandlingarna, har kommissionen lyckats få gehör i en mycket viktig fråga med en betydande handelspartner, med vilken vi är engagerade i vidare handelsdiskussioner. Jag vill också understryka att överenskommelsen inte kommer att förändra volymerna, kvalitén eller livsmedelssäkerheten på det kött som importeras till EU. Det kommer fortsätta vara förenligt med den höga europeiska standarden.

Till förmån för vem

Det nuvarande handelsavtalet begränsar USA:s årliga nötköttsexport till EU till omkring 13 000 ton per år, vilket motsvarar runt 150 miljoner dollar. Genom det nya avtalet om icke hormonbehandlat kött, kommer amerikanska producenter initialt kunna exportera 18 500 ton årligen tullfritt till EU, vilket värderas till 220 miljoner dollar. Under de kommande sju åren kommer kvoten att växa successivt till 35 000 ton per år.

I och med avtalet kommer USA kunna tredubbla sin export av nötkött till EU. Den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer som signerade avtalet i augusti sa i ett uttalande:
­– Amerikanska ranchägare producerar det bästa köttet i världen. Tack vare president Trumps ledarskap som möjliggjort denna överenskommelse, kan amerikanska nötköttsproducenter sälja mer av det köttet till Europa.

Positiva organisationer

Företrädaren för North American Meat Institute, Julia Anna Potts, liksom många andra hyllar Trumps arbete med avtalet och den växande marknaden för amerikansk export.

Presidenten för NCBA, National Cattlemen’s Beef Association som deltog under signeringsceremonin sa i ett uttalande:
 – I dag är en bra dag för USA:s uppfödare av nötkreatur. President Trump och hans handels-team förtjänar beröm för att de står upp för amerikansk köttindustri och säkrar viktiga marknadsandelar ute i Europa.

Sonny Perdue på det amerikanska jordbrukssekretariatet tillade:
– Mer amerikanskt kött på den europeiska marknaden är ytterligare ett exempel på hur president Trump erövrar marknadsandelar runt om i världen och går i god för våra lantbrukare. EU:s konsumenter efterfrågar högkvalitativa produkter och jag har inga tvivel om att vi kommer kunna erbjuda det.

Kritiska

Några som inte är lika positiva till uppgörelsen är den irländska lantbruksorganisationen. Ordförande Angus Woods menar att överenskommelsen mellan EU och USA underminerar en sektor som redan är utsatt och att det ytterligare är ett exempel på hur köttproducenter blir offrade för andra sektorer.

Överenskommelsen måste godkännas av Europaparlamentet innan avtalet kan antas och det förväntas ske kommande höst.

Kerstin Gauffin
Kerstin Gauffin
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 06 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Senaste

Herre eller tjänare

Krönika: Hur står det till med din beställarkompetens? I en värld som företagare där många saker tenderar att bli allt mer komplicerade räcker det egna sunda bondförnuftet inte alltid till, även om det räcker bra långt. Nya tekniker, nya trender, nya uppföljningsverktyg med mera, riskerar att bara bli spännande (och dyra) om du inte vet vad du kan få ut av dem. De som säljer in dem har alla argument och fördelar, men har du de rätta frågorna för att få maximal utdelning på din investering i både tid och pengar?

Kommentera