Näringsrikare vegetation av bete

Marker som betas istället för klipps ger ett högre energi- och proteininnehåll i växter. Det visar forskarna Sara Ringmark, Anna Jansson och Anna Skarin i en nyligen publicerad studie.

En nyligen publicerad studie vid SLU visar på att bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet. Foto: Anna Jansson/SLU

I studien som gjorts vid vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskarna tittat på hur energi- och näringsinnehållet i växterna påverkas av att djur betar markerna året om, jämfört med om markerna klipps en gång i månaden.

Betade marker gav i studien ett högre innehåll av energi och protein i växtligheten. Dessutom ökade näringsinnehållet med åren, jämfört med ett oförändrat innehåll där vegetationen klipptes.

En snabbare föryngring och en ökad variation av växter som gynnas av betet, kan vara det som ligger bakom det ökade energi- och proteininnehållet. Till följd av det, möjliggörs också en större variation av andra arter på markerna, till exempel insekter.

Att betesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden, ger studien ytterligare stöd för. Förutom att betesdjur kan gynnas av ett ökat energi- och proteininnehåll, så kan även vilda växtätare såsom harar gynnas av de betade markerna, menar forskarna.

Tre gräs- och skogsområden på cirka tio hektar vardera studerades i studien. Hagarna hade inhägnader som klipptes en gång i månaden medan övrig yta betades året runt av fyra gotlandsruss i 2,5 år. Slutligen så togs prover från båda testytorna för att jämföra energi- och proteininnehållet.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 08 augusti 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste